Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

Retten i Horsens

Der er i alt ca. 50 medarbejdere i Retten i Horsens fordelt over 5 afdelinger. Se vores organisationsplan og handlingsplaner.

Retten i Horsens består af de tidligere retter i Brædstrup, Skanderborg og Horsens og en del af Retten i Aarhus.

 

Retskredsen omfatter kommunerne:

  • Horsens
  • Skanderborg
  • Hedensted

Retskredsen har ca. 195.000 indbyggere.

  • Retten i Horsens har ca. 50 ansatte, heraf er der 1 byretspræsident, 6 dommere og 8 retsassessorer/dommerfuldmægtige, ca. 28 kontormedarbejdere, 1 retsbud, 2 vagter og 4 elever. Som en del af rettens ledelse er der ansat en administrationschef.
  • Se vores organisationsplan og handlingsplaner.


Afdelinger i Retten i Horsens

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • I skifteretten behandles dødsboer, konkursboer, gældssaneringer, tvangsopløsninger, ægtefælleskifter og hjælp til deling af fællesbo.

  • I fogedretten behandles fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav.

  • I retssekretariatet behandles civile sager og straffesager.

  • I familieretten behandles sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær.

  • Rettens administrationsafdeling tager sig af den daglige drift, økonomi samt sikkerhed.

Handlingsplaner for Retten i Horsens Sidst opdateret
Handlingsplan 2022 pdf
Handlingsplan 2021 pdf

7. april 2021

Handlingsplan 2020 pdf
Handlingsplan 2019 pdf
Handlingsplan 2018 pdf

Sidst opdateret: 05. september 2023