Gå til sidens indhold

Københavns Byret

24 jun 2020

Københavns Byret

Dom i sag om røveri af særlig grov beskaffenhed i Illum

Københavns Byret har den 24. juni 2020 idømt to mænd fængselsstraffe for røveri af 59 ure til en værdi af ca. 7,6 mio. kr.

Københavns Byret har den 24. juni 2020 idømt to mænd fængselsstraffe for røveri af 59 ure til en værdi af ca. 7,6 mio. kr.
Et enigt nævningeting fandt de to tiltalte, en 37-årig lettisk mand og en 33-årig ukrainsk mand, skyldige i røveri, idet de tiltalte den 6. december 2018 maskerede trængte ind i en urforretning i Illum, hvor den 37-årige mand med en funktionsdygtig, halvautomatisk pistol isat ammunition i magasinet, men ikke i kammeret, truende holdt personalet væk ved at rette pistolen mod to ekspedienter og to sikkerhedsvagter, mens den 33-årige mand smadrede tre glasmontrer med en økse, hvorfra de begge tilegnede sig ure. På baggrund af vidneforklaringerne, og i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand, blev de tiltalte frifundet for under forløbet at have trykket på pistolens aftrækker, så pistolen afgav en ”puf”-lyd.
Den 37-årige mand havde i det væsentligste erkendt sig skyldig i røveriet, mens den 33-årige mand havde nægtet sig skyldig. På gerningsstedet blev der fundet dna fra blodpletter, som med den højeste grad af sandsynlighed stammede fra den 33-årige mand. Det kunne herudover lægges til grund, at de tiltalte få dage før røveriet var rejst sammen til Danmark via Stockholm. Retten fandt på denne baggrund tillige den 33-årige mand skyldig. Retten fandt, at der var tale om et røveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, idet der blev anvendt en skarpladt pistol, og da røveriet var planlagt, havde et professionelt præg og et stort udbytte.
De tiltalte blev endvidere fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, ved at have besiddet pistolen med tilhørende ammunition på offentligt tilgængeligt sted. Endelig blev den 37-årige mand fundet skyldig i overtrædelse af udlændingelovens § 59 b ved at have indrejst i Danmark i strid med et indrejseforbud.
Ved dommen blev den 37-årige mand, der tidligere var dømt for røveri og for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, idømt fængsel i 6 år og 6 måneder, og den 33-årige mand blev idømt fængsel i 5 år.
Begge de tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.
Sagen har journalnummer SS 3-29439/2019. For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.