Gå til sidens indhold

Københavns Byret

15 dec 2021

Københavns Byret

Dom i sag om store mængder kokain

Københavns Byret har den 15. december 2021 afsagt dom i den såkaldte ”Goldfinger-sag” vedrørende 15 tiltalte.

Sagens baggrund

Sagen, der har været behandlet som en domsmandssag over 64 retsdage, har haft sit udspring i en større efterforskningsindsats i årene 2012-2014 og 2018-2019 rettet mod formodet indsmugling af navnlig kokain til Danmark. Efterforskningsindsatsen kulminerede i en fælles koordineret aktion den 26. juni 2019 i blandt andet Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Albanien, hvor en række personer blev anholdt.

Der var rejst tiltale efter straffelovens § 191 for indsmugling til Danmark af 4.500 kg kokain i perioden 2012 – 26. juni 2019, svarende til indsmugling af 50 kg om måneden, hvorefter stoffet efter tiltalen blev forarbejdet og opblandet med fyldstof i forholdet 1:1, således at de tiltalte i perioden videredistribuerede 9.000 kg kokain i Danmark, Sverige og Norge til ukendte købere. 6 af de tiltalte var tiltalt for hele perioden 2012-2019, 1 var tiltalt for så vidt angår årene 2016-2019, 4 var tiltalt for så vidt angår årene 2017-2019, og 4 var tiltalt for så vidt angår årene 2018-2019. Der var tillige for så vidt angår 9 af de tiltalte rejst tiltale efter straffelovens § 192 a for besiddelse af pistoler, ammunition og 2 håndgranater.

De 15 tiltalte har alle nægtet sig skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt, at der var tale om et særdeles professionelt og velorganiseret netværk af handel med kokain, hvor kokainen i biler med hemmelige rum blev indsmuglet fra Holland, Belgien og Tyskland til Danmark, opblandet med fyldstof i forholdet 4:1, hvorefter den opblandede kokain blev videredistribueret i Danmark, Sverige og Norge.

Retten fandt, at der for 7 af de tiltalte forelå særdeles skærpende omstændigheder, og at straffen for disse tiltalte således skulle fastsættes under anvendelse af straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., hvorefter straffen kan overstige strafferammen på 16 år i straffelovens § 191 med indtil det halve. Efter straffelovens § 33, stk. 2, kan der dog maksimalt idømmes 20 års fængsel.

Netværkets hovedmand, der blev fundet skyldig for en samlet mængde på 920 kg opblandet kokain og som tidligere var idømt 8 måneders fængsel, blev straffet med en tillægsstraf af fængsel i 19 år og 4 måneder.

7 af de tiltalte, der blev fundet skyldige for samlede mængder på mellem 372 og 667,5 kg opblandet kokain, blev straffet med fængsel mellem 16 og 18 år. 2 af disse tiltalte blev tillige fundet skyldige i besiddelse af bl.a. en pistol og to håndgranater.

1 af de tiltalte blev fundet skyldig i at have medvirket til indsmugling af 25 kg kokain samt i besiddelse af bl.a. en pistol og to håndgranater, og denne tiltalte blev idømt fængsel i 12 år.

1 af de tiltalte blev fundet skyldig i at have medvirket til indsmugling af 44 kg kokain, og denne tiltalte blev idømt fængsel i 14 år.

1 af de tiltalte blev frifundet for at have overtrådt straffelovens narkotikabestemmelse, men blev fundet skyldig i besiddelse af bl.a. en pistol og to håndgranater, og denne tiltalte blev idømt fængsel i 2 år og 9 måneder.

3 af de tiltalte blev frifundet for at have overtrådt straffelovens narkotikabestemmelse, men blev fundet skyldige i hæleri af særlig grov beskaffenhed for ikke under 25 mio. kr., idet de via 2 souvenirbutikker vekslede penge for nogle af de medtiltalte. Disse tiltalte blev idømt fængsel i 4 år og 6 måneder.

1 tiltalt blev i det hele frifundet.

Der skete udvisning med indrejseforbud for bestandigt af de 12 tiltalte, der blev fundet skyldige og som ikke er danske statsborgere.

Sagen har journalnummer SS 3-2787/2020.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på 20 24 21 76.