Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

10 feb 2021

Retten i Lyngby

Roskilde Bankkunde dømt til at betale en halv mia til Finansiel Stabilitet

En tidligere kunde i Roskilde Bank og Fionia Bank fik ikke medhold i, at Finansiel Stabilitets krav mod ham er forældet eller af andre årsager bortfaldet, hvorfor han blev dømt til at betale 565 mio. kr. til Finansiel Stabilitet.

Sagsnummer: BS-33771/2018-LYN

Sagen kort fortalt
En kunde i Roskilde Bank havde optaget et personligt lån for 4,5 mio. kr. og havde derudover personligt kautioneret for lån for mere end 900 mio. kr. som forskellige selskaber havde optaget i Roskilde Bank. Samme person havde kautioneret for en kassekredit på 47 mio. kr., som et selskab havde optaget i Fionia Bank. Selskaberne blev taget under konkursbehandling og en del af gælden blev indfriet. Den resterende del af gælden blev efterfølgende overtaget af Finansiel Stabilitet, der har rejst krav mod kunden. Denne sag drejede sig om, hvorvidt den resterende del af gælden var forældet eller af andre årsager bortfaldet.

Finansiel Stabilitet, som havde anlagt sagen, krævede, at kunden skulle betale 569.779.375,32 kr. med tillæg renter fra den 11. september 2015.

Begrundelsen var, at kunden som låntager og selvskyldnerkautionist hæftede for gælden, og at sagen var anlagt i rette tid, sådan at forældelsen blev afbrudt. Banken argumenterede med, at forældelsen løb fra Roskilde Bank og Fionia Bank første gang havde krævet pengene betalt, hvilket medfører, at sagen er anlagt i rette tid. Finansiel Stabilitet afviste, at kunden var blevet presset til at købe aktier i Roskilde Bank under sådanne omstændigheder, at det kunne medføre nedsættelse af gælden.

Bankkunden argumenterede navnlig med, at forældelsen skulle regnes fra lånene var blevet stiftet, hvorfor alle kravene - bortset fra lånet i Fionia Bank - var forældet, og at Roskilde Bank havde presset ham til at anvende de lånte midler til at købe aktier i Roskilde Bank til en højere pris end markedsværdien.

Sagens udfald
Retten fastslog, at forældelsen for så vidt angår det personlige lån skulle regnes fra stiftelsen, hvorfor dette lån var forældet. Forældelsen vedrørende de lån, der var kautioneret for, skulle derimod først regnes fra lånene var misligholdt, hvorfor disse krav ikke var forældet. Kunden skulle derfor betale 565.195.692,34 kr. med tillæg af rente fra 11. september 2015, hvilket er tre år før sagen blev anlagt.

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 10. februar 2021