Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

30 jun 2021

Retten i Lyngby

Bestyrelsesmedlem skal betale 15,6 mio. kr.

Bestyrelsesmedlem i nu konkursramt forsikringsselskab og et selskab, der tilhører bestyrelsesmedlemmet, blev dømt til at tilbagebetale 15,6 mio. kr. til konkursboet. Bestyrelsesmedlemmet og selskabet blev samtidig frifundet for krav på yderligere 1,2 mio. kr.

Sagsnummer: BS-59137/2019-LYN

Sagen kort fortalt

I 2018 gik forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S (herefter Qudos) konkurs.

Denne sag omhandler fire dispositioner foretaget i Qudos. Dels et tilbagesalg af aktier fra bestyrelsesmedlemmets selskab til Qudos og dels betaling af tre fakturaer udstedt af bestyrelsesmedlemmets selskab til Qudos.

Konkursboet havde krævet, at bestyrelsesmedlemmet og hans selskab skulle betale 16,8 mio. kr. tilbage til konkursboet. Konkursboet anførte, at en aktieoverdragelse og to fakturaer efter konkursboets opfattelse var omstødelige. Konkursboet argumenterede med, at dispositionerne skete på et tidspunkt, hvor selskabet var insolvent, hvilket bestyrelsesmedlemmet vidste, og at dispositionerne var utilbørlige. En tredje faktura var efter konkursboets opfattelse betalt, uden at arbejdet vedrørte det konkursramte selskab.

Bestyrelsesmedlemmet bestred, at selskabet var insolvent, da dispositionerne blev foretaget, og at de var utilbørlige. Han påstod sig derfor frifundet for kravene.

Sagens udfald

Retten fastslog, at selskabet var insolvent, da dispositionerne blev foretaget, og at to af dispositionerne var utilbørlige.

Vedrørende aktieoverdragelsen blev der lagt vægt på, at der var et væsentligt misforhold mellem aktiernes værdi og den betaling, bestyrelsesmedlemmets selskab modtog. Betalingen skete i form af, at en gæld, bestyrelsesmedlemmets selskab havde til Qudos, blev anset for indfriet. Bestyrelsesmedlemmet blev også anset for personligt ansvarlig for beløbene på baggrund af sin rolle som bestyrelsesmedlem i Qudos og ejer af det selskab, der blev dømt til at betale tilbage. Der blev her bl.a. lagt vægt på bestyrelsesmedlemmets indsigt i Qudos’ økonomi.

Vedrørende faktureringen blev der navnlig lagt vægt på den nære tidsmæssige sammenhæng mellem, at der blev faktureret, og at selskabet trådte i likvidation, samt at det ikke var bevist, at faktureringen var sædvanlig.

Bestyrelsesmedlemmet blev sammen med sit selskab frifundet vedrørende to øvrige dispositioner. Det var ikke godtgjort, at den ene faktura ikke vedrørte Qudos, og betalingen af den anden faktura – hvor der var stillet sikkerhed – blev ikke anset som utilbørlig.

Bestyrelsesmedlemmet og dennes selskab skal betale sagens omkostninger med i alt 633.000 kr.

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 30. juni 2021.

Dommen er efterfølgende anket til landsretten.

(Opdateret 18. august 2021)