16 jun 2021

Retten i Lyngby

Retsmøder og notarforretninger under normaliserede forhold

Retsmøder og notarforretninger gennemføres fra 14. juni 2021 under normaliserede forhold.

Efter de seneste sundhedsfaglige udmeldinger gennemføres retsmøder og notarforretninger, herunder udkørende, under normaliserede forhold. Retten har dog fortsat fokus på udviklingen i smittetallene og de mere smitsomme varianter af virussen og revurderer løbende de sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger.

Opfordring til at blive testet for Covid-19 inden fremmøde i retten

Retten opfordrer, de personer, der møder i vores retsbygning, til at lade sig teste for Covid-19 inden fremmøde. Dette gælder dog ikke, hvis man opfylder betingelserne for Corona-pas, dvs. at der er gået 14 dage efter første vaccine, eller at man er immun, hvis man inden for de seneste 8 måneder har været testet positiv for Covid-19, og at der er passeret mere end 14 dage efter den positive test og kun har få og mindre symptomer.

Det er med til at bidrage til, at ansatte og brugere fortsat kan færdes trygt i retten, og også ansatte i retten, herunder domsmænd, nævninge, sagkyndige dommere mv., følger derfor opfordringen. Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Læs mere på domstolenes hjemmeside.

Sundhedsmæssige foranstaltninger

Retten henstiller - henset til rettens samfundskritiske funktion – kraftigt til, at borgere, der møder i retsbygningen, følger de sundhedsmæssige vejledninger, herunder afstandskravet på mindst 1 meter, og helst 2 meters afstand, og anvisninger fra rettens personale, da det i modsat fald vil føre til, at retten må aflyse retsmøder og notarforretninger.

Alle retsmøder og notarforretninger, herunder udkørende retsmøder og notarforretninger, vil som udgangspunkt blive gennemført. Der er dog dommeren, fogeden eller notaren, der konkret vurderer om mødet kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, således at vedkommende kan afbryde mødet, hvis der opstår tvivl om forholdene er sundhedsmæssigt forsvarlige.

Hvis det møde, som du er indkaldt til, bliver aflyst, vil du få besked herom hurtigst muligt og typisk i e-boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – telefonisk.

Retten har stort fokus på, at retssager kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i trygge rammer for borgerne. Retten har i den forbindelse sørget for særlig rengøring i retssalene, flytbare pleksiglasafskærmninger, opsætning af håndsprit, ensretning af trappe og udluftning under og mellem retsmøder.

Der er hertil stor opmærksomhed på, at der skal holdes mindst 1 meter, og helst 2 meters afstand mellem alle fremmødte og aktører i retten.

Retten i Lyngby følger fortsat nøje udviklingen i COVID-19 smittespredningen og er fortsat meget opmærksom på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger.

Husk:

  • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 må du ikke møde i retsbygningen
  • Kontakt retten og meld afbud, hvis du er testet positiv for Covid-19 eller udviser symptomer herpå. Du kan blive bedt om en lægeattest.
  • Hvis det retsmøde, som du skal møde til, er aflyst, vil du modtage besked herom fra retten
  • Retten opfordrer personer, der møder i retsbygningen, til at lade sig teste for Covid-19 inden fremmøde.
  • Hold afstand – mindst 1 meter, og helst 2 meters afstand - til andre fremmødte i retsbygningen
  • Følg rettens personales anvisninger. Rettens medarbejdere er berettiget til at bortvise borgere, der ikke følger anvisningerne
  • I øvrigt at følge sundhedsmyndighedernes vejledninger for hygiejne og adfærd (læs gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd her)

Retten har forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, som foranstaltninger må medføre, og håber ligeledes på brugernes forståelse herfor, således at domstolene også i den nuværende situation kan opretholde retternes samfundskritiske funktion.

Læs Domstolsstyrelsens nyhed af 14. juni 2021 om "COVID-19: yderligere lempelser anbefales"