Gå til sidens indhold

Corona: sagsafvikling i retten

Her finder du vigtig information til alle brugere ved Danmarks Domstole om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne.

Retningslinjer for hygiejne

Information til alle brugere ved Danmarks Domstole om forebyggelse af smittespredning (COVID-19)

Parter og vidner

Her finder du svar på en række spørgsmål om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne, hvis du er part eller vidne i forbindelse med en retssag.

Domsmænd og lægdommere

Her finder du svar på en række spørgsmål om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne, hvis du er domsmand eller lægdommer i forbindelse med en retssag.

Sagkyndige dommere

Her finder du svar på en række spørgsmål om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne, hvis du er sagkyndig dommer i forbindelse med en retssag.

Tilhørere

Her finder du svar på en række spørgsmål om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne, hvis du er tilhører ved en retssag.

Nyheder: håndtering af corona

Her kan du få et overblik over de nyheder som Domstolsstyrelsen har offentliggjort om håndtering af corona ved Danmarks Domstole