Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

10 maj 2022

Retten i Lyngby

Bøde på 47.000 kr. for bl.a. spiritussejlads

En mand er blevet idømt en bøde på 47.000 kr. for spiritussejlads og sejlads for tæt på kysten og har fået frakendt sit speedbådsførerbevis betinget.

Sagsnummer: SS 242/2022

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for i juni 2020 at have ført sin motorbåd på Øresund ud for Dyrehaven/Strandvejen ved Klampenborg med en alkoholpromille i blodet på mindst 0,85, ligesom han blev standset af politiet 105 meter fra kysten på et sted, hvor sejlads med motorbåde ikke måtte finde sted tættere end 300 meter fra kysten.

Manden erkendte de faktiske forhold, men mente bl.a., at bøden for spiritussejladsen skulle fastsættes ud fra en lønindtægt på ca. 0,7 mio. kr., og ikke ud fra en årsindtægt på knap 1,3 mio. kr., idet en årlig pensionsindtægt på knap 0,6 mio. kr. skulle fradrages.

Manden mente videre, at han havde sejlet med lav hastighed og på fuldt betryggende måde, hvorfor der ikke skulle gives en bøden på 5.000 kr. for sejlads for tæt på kysten, eller at bøden dog skulle nedsættes.

Manden påstod endvidere frifindelse over for den betingede frakendelse af førerretten til speedbåde.

Dommens resultat

Retten fandt, at mandens pensionsindtægt skulle indgå i hans indtægtsforhold ved udmåling af bøden, hvorfor anklagemyndighedens bødepåstand på 42.000 kr. vedrørende spiritussejladsen blev taget til følge.

Retten lagde videre efter mandens egen forklaring til grund, at han ikke var sejlet ud vinkelret på kysten, hvorfor Reglement for sejlads med motorbåde og vandscootere ud for kysten i Nordsjællands politikreds var overtrådt. Retten fandt ikke bøden herfor på 5.000 kr. urimelig eller uproportional for den konkrete sejlads.

Retten fandt videre efter lov om sikkerhed til søs, at der ikke var grundlag for at undlade en betinget frakendelse af førerretten til speedbåd. Manden beholder speedbådsførerbeviset, hvis han ikke inden for 3 år fra endelig dom igen fører speedbåd på en sådan måde, at speedbådsførerbeviset skal frakendes ham.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 26. april 2022.