Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

18 maj 2022

Retten i Næstved

Forsøg på voldtægt af 5-årig halvsøster

Dom afsagt: 18. maj 2022

En dengang 17-årig dreng dømt for forsøg på voldtægt af 5-årig halvsøster i kolonihave i Slagelse. Sagsnummer: SS 118/2022.

Sagen kort fortalt

Den dengang 17-årige dreng, som var mentalt retarderet i lettere grad eller i en tilstand ligestillet hermed, var tiltalt for at have haft samleje med sin 5-årige halvsøster ved at have indført sin penis i pigens skede og anus en dag i juli 2021 bag et skur i familiens kolonihave i Slagelse.

Tiltalen var fuldbyrdet voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 2, og incest efter straffelovens § 210, stk. 2. Den nu 18-årige nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Rettens flertal fandt det alene bevist, at den dengang 17-årige dreng havde forsøgt at have samleje vaginalt og analt med sin 5-årige halvsøster bag skuret i kolonihaven. Pigen havde lige efter fortalt sin mormor og senere samme dag sin far om episoden og havde troværdigt og detaljeret vist med sin krop og forklaret det samme, herunder at det havde gjort ondt, under en efterfølgende børne-samtale og en videoafhøring.

På den baggrund nåede rettens flertal frem til, at han var skyldig i forsøg på voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 2, jf. § 21, og forsøg på incest, jf. straffelovens § 210, stk. 2, jf. § 21.

Rettens flertal fandt, at der ikke var ført fornødent bevis for fuldbyrdet voldtægt og incest.

Et mindretal på to voterende fandt det alene fornødent bevist, at han havde gjort sig skyldig i henholdsvis blufærdighedskrænkelse og andet seksuelt forhold end samleje.

Anklagers påstand var anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, og at der ikke blev fastsat en længstetid for foranstaltningen.

Forsvarers påstand var en mildere sanktion.

Retten fandt, at drengen var mentalt retarderet i lettere grad eller i en tilstand ligestillet hermed på gerningstidspunktet.

Rettens flertal dømte ham til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap. De lagde vægt på udtalelse fra Retslægerådet.

En voterende stemte for ambulant behandlingsdom med mulighed for bestemmelse om ophold og/eller arbejde samt vilkår om seksologisk behandling.

Retten fastsatte ikke en længstetid for foranstaltningen.

Retten brugte straffelovens § 16, stk. 2, jf. § 68, 2. pkt., og § 68a, stk. 2.

Sagen var en nævningesag.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Næstved den 18. maj 2022.