Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

20 feb 2020

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om drabsforsøg mv

Frifundet for drabsforsøg, men idømt fængsel i 2 år og 3 måneder for grov vold i medfør af straffelovens § 245, stk. 1.

Sagen kort fortalt

Tiltalte, en 26- årige mand fra Søllested, opsøgte den 3. april 2019 tidligt om morgenen en 49- årig ven medbringende en kniv med et blad på 11 cm. Retten har lagt til grund, at tiltalte fremstod uligevægtig og påvirket af euforiserende stoffer. Tiltalte og den 49- årige drak en øl sammen, hvorefter vennen opfordrede tiltalte til at sove på sofaen. Kort efter bankede tiltalte på vennens soveværelsesdør, og de gik sammen ud i køkkenet. Her stak tiltalte vennen én gang i venstre side af kroppen umiddelbart over hoften med den medbragte kniv. Retten har lagt til grund, at der herefter gik et par minutter, før den 49- åriges kæreste kom til stede, og at tiltalte havde lejlighed til at tildele den 49-årige flere knivstik, men undlod at gøre det. Efter kæresten kom til stede, løb den 49- årige ud af lejligheden og ind til naboen, der tilkaldte ambulance og politi. 

Ved sin indledende forklaring til politiet samt under kørslen til retten i forbindelse med grundlovsforhøret gav tiltalte udtryk for, at han ønskede at slå den 49- årige ihjel, men denne forklaring fragik han dog allerede under grundlovsforhøret. Tiltalte blev varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i ca. 3 uger, inden han blev overført til almindeligt arresthus.

Tiltalte erkendte sig skyldig i grov vold, men nægtede forsøg på manddrab.

Tiltalte var endvidere tiltalt for et mindre voldsforhold, der skulle være begået natten mellem den 29. og 30. januar 2019.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt det efter en samlet vurdering af hændelsesforløbet ikke bevist, at tiltalte havde forsæt til at slå den 49- årige ihjel. Derimod fandtes det bevist, at han havde forsæt til at begå grov vold.

På den baggrund fandt nævningetinget han skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1.

Retten frifundet derudover tiltalte for et mindre voldsforhold.

Straffen blev fastsat til fængsel i 2 år og 3 måneder.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet efter dom til afsoning kan påbegyndes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Nykøbing Falster den 12. december 2019.