Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

04 dec 2020

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om bla. voldtægt, vidnetrusler mv

Fængsel og udvisning med indrejseforbud for bestandig for voldtægt og vidnetrusler overfor tidligere kæreste

Retten i Nykøbing Falster har i dag dømt en 24 årig mand for voldtægt begået den 23. januar 2020 i forurettedes hjem. Han var på hendes bopæl for at hente sine ejendele, idet de tidligere havde været kærester.

Manden, der er tyrkisk statsborger, var kommet til Danmark som 1 årig. Han var tidligere betinget udvist ved to andre domme for personfarlig kriminalitet. Han var ugift og havde ingen børn. Udvisning blev vurderet ikke at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Sagsnummer: SS 5073/2020

Sagen kort fortalt

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for to voldtægter samt vold og vidnetrusler efter straffelovens § 123, stk. 1, § 216, stk. 1, nr. 1, § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 21, og § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Alle forhold var begået over for en kvinde, som tiltalte gennem to år havde haft et forhold til.


Tiltalte nægtede sig skyldig i samtlige forhold.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at manden havde voldtaget kvinden i januar i år og herefter havde fremsat trusler overfor hende i anledning af hendes forventede forklaring overfor politiet og i retten.


Retten fandt det ikke bevist, at manden tillige havde voldtaget hende i slutningen af 2017, ligesom det ikke var bevist, at han havde udøvet voldt mod hende.

På den baggrund nåede retten frem til, at manden, der begik voldtægten og vidnetruslerne, efter at han var blevet prøveløsladt med en reststraf på 285 dage efter afsoning af en dom for blandt andet vold, ulovlig tvang, afpresning og røveri, skulle idømmes en fællesstraf af fængsel i 3 år og 6 måneder.

Retten nåede endvidere frem til, at manden skulle udvises af Danmark.

Sagen var en nævningesag.

Tiltalte valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Nykøbing Falster den 3. december 2020.