Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

15 nov 2021

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om vold mod spædbarn

Retten i Nykøbing Falster har den 15. november 2021 med nævninger afsagt dom i en sag om vold mod et spædbarn i perioden fra den 12. marts 2021 til den 28. april 2021.

En mand på 23 år blev af et enigt nævningeting dømt for i flere tilfælde at have udøvet vold mod sin få uger gamle datter ved slag eller anslag i hovedet og på kroppen, klemning om brystkasse og bugen og hårdhændet behandling og/eller ruskevold, hvorved barnet pådrog sig brud på flere ribben og arm, afrivning af ledkaplsen i lår og underarm samt blodansamling under den hårde hjernehinde samt underhudsblødninger i panden, lænden og bugen.

Retten har blandt andet lagt vægt på de lægelige oplysninger i sagen og har også blandt andet på den baggrund tilsidesat tiltaltes forklaring om, at han tabte barnet to gange med ca. en uges mellemrum.

Alle dommere og nævninge var enige om, at tiltalte var skyldig i vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1.

3 dommere og 4 nævninge stemte for, at der efter en samlet vurdering forelå særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, herunder blandt andet på grund af barnets alder, farligheden og grovheden af den udøvede vold, der i hvert fald blev begået to gange, oplysningerne om, at barnet kan have været i livsfare på grund af blødningerne i hjernen, og at der fortsat er risiko for, at barnet vil få varige mén. 2 nævninger stemte for, at der ikke forelå særdeles skærpende omstændigheder.

Et enigt nævningeting idømte tiltalte en fællesstraf på 5 år og 6 måneder. Fællesstraffen omfatter tillige en reststraf på 589 dage vedrørende en prøveløsladelse i forbindelse med en tidligere fængselsdom.

Tiltalte har anket dommen til frifindelse og er beskyttet af navneforbud.

Sagen har være behandlet under rettens journalnummer SS 3645/2021.

 

Et enigt nævningeting ved Retten i Nykøbing Falster har den 17. november 2021 fundet en 19-årig mand skyldig ved i perioden fra den 5. april 2019 til den 2. januar 2021 på henholdsvis et opholdssted på Sydsjælland og på en sikret institution i Nordsjælland at have fremsat trusler og udøvet vold mod personalet. Han blev tillige dømt for ulovlig tvang, hærværk, brugstyveri af bil samt overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

På grund af sin mentale tilstand blev tiltalte dømt til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap. Der blev ikke fastsat længstetid for denne foranstaltning. Han blev tillige frakendt retten til på nogen måde at beskæftige sig med dyr i en periode på 3 år. Han blev frifundet for en påstand om udvisning og i stedet tildelt en advarsel herom, da en udvisning efter rettens opfattelse med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Den 19-årige modtog dommen.