Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 apr 2021

Procesbevillingsnævnet

Sag om drab på radiovært i 2018

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. februar 2021 (S-642-20).

Den tiltalte var tiltalt for blandt andet drab, jf. straffelovens § 237, jf. § 81 b og straffelovens § 192 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, jf. § 81 b, ved, på et offentligt tilgængeligt sted og ved brug af skydevåben, at have skudt og dræbt en radiovært, som var tidligere bandemedlem.

Byretten idømte fængsel på livstid  

Byretten fandt, at den tiltalte var skyldig i overtrædelse af blandt andet straffelovens § 237, jf. § 81 b og straffelovens § 192 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, jf. § 81 b. Den tiltalte blev herefter idømt fængsel på livstid. Byretten lagde i den forbindelse vægt på, at drabet på radioværten havde karakter af en planlagt og koordineret likvidering, ligesom det blev fremhævet, at drabet blev begået på åben gade ved brug af skydevåben. Byretten fandt herefter, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder.

Den tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsretten stadfæstede (dissens)

Østre Landsret stadfæstede skyldsspørgsmålet i forhold til den tiltalte.

Landsrettens flertal fandt herefter, at den tiltalte skulle idømmes fængsel på livstid. Der blev ved straffastsættelsen særligt lagt vægt på, at drabet havde karakter af at være en nøje planlagt likvidering, som blev udført på en grov og kynisk måde på åben gade ved brug af skydevåben.

Landsrettens mindretal fandt, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 20 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/06077.