Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

11 jun 2021

Procesbevillingsnævnet

Sag om afvisning af anke i en straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 10. juni 2021 meddelt en tiltalt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse der er afsagt af Vestre Landsret den 8. december 2020 (S-2653).

En tiltalt mand blev i byretten idømt fængsel i 6 måneder og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år for vold og trusler. Den tiltalte ankede dommen til frifindelse, og anklagemyndigheden ankede til skærpelse af straffen. På hovedforhandlingens første retsdag nedlagde forsvarsadvokaten påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, hvilket anklagemyndigheden ikke protesterede imod. Den tiltalte afgav forklaring, og hovedforhandlingen blev herefter udsat på fremstilling af en række vidner. Da hovedforhandlingen fem måneder senere blev genoptaget, udeblev den tiltalte.

Landsretten afviste i det hele den tiltaltes anke

Landsretten fandt, at sagen ikke med nytte kunne behandles uden den tiltaltes tilstedeværelse, og at den tiltalte alene havde anket dommen til frifindelse. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at den omstændighed, at forsvareren på tiltaltes vegne ved hovedforhandlingen indledning nedlagde påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, uden at anklagemyndigheden på det tidspunkt protesterede mod den subsidiære formildelsespåstand, ikke kunne føre til, at sagen behandledes som en udmålingsanke.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00143.