Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 mar 2023

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om dørlukning i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. februar 2023.

I forbindelse med behandlingen af en straffesag i byretten mod en tidligere PET-medarbejder anmodede anklagemyndigheden om, at straffesagen skulle behandles for lukkede døre i medfør af retsplejelovens § 29.

Byretten besluttede, at hovedforhandlingen i straffesagen skulle afholdes for lukkede døre. To journalister kærede afgørelsen til Østre Landsret. Landsretten ændrede byrettens afgørelse, således at sagen delvist skulle foregå i et offentligt retsmøde (dissens).