Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

05 jan 2024

Procesbevillingsnævnet

Nye regler vedrørende oplysningspligt og indsigtsret

Med virkning fra 1. januar 2024 er der ved lov nr. 1784 af 28. december 2023 vedtaget en nye lovbestemmelse i databeskyttelseslovens § 22, stk. 7, der medfører, at Procesbevillingsnævnets behandling af personoplysninger i forbindelse med sager om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret (retsplejelovens § 22, stk. 1), undtages fra databeskyttelsesforordningens artikel 13-15.

Dette betyder, at sagerne i Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser og i afdelingen for appeltilladelse vedrørende familierettens afgørelser fra 1. januar 2024 ikke længere vil være omfattet af databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt og indsigtsret.

Undtagelsen vil alene gælde ansøgninger, der er modtaget i Procesbevillingsnævnet fra og med 1. januar 2024. Du kan læse mere om lovændringen på Folketingets hjemmeside.

Procesbevillingsnævnets sager i nævnets afdeling for fri proces vil som hidtil være omfattet af dataforordningens artikel 13-15.