Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

07 mar 2024

Procesbevillingsnævnet

Dispensation fra at anvende Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2024 behandlet en klage over Civilstyrelsens afslag på genoptagelse af en klagers anmodning om dispensation fra anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning i forbindelse med en ansøgning om fri proces.

Klager og hans ægtefælle søgte Civilstyrelsen om dispensation fra kravet om anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning ved indgivelse af en ansøgning om fri proces. Civilstyrelsen meddelte afslag herpå ved brev af 18. juli 2023. Der blev ikke givet klagevejledning.

Klager og hans ægtefælle anmodede herefter Civilstyrelsen om genoptagelse, hvilket Civilstyrelsen meddelte afslag på ved brev af 19. juli 2023. Civilstyrelsen medsendte i den forbindelse den almindelige klagevejledning om klage til Procesbevillingsnævnet.

Klager påklagede herefter Civilstyrelsens afgørelse om afslag på genoptagelse til Procesbevillingsnævnet.

Procesbevillingsnævnet fandt, at Civilstyrelsens afgørelser af 18. og 19. juli 2023 var forvaltningsretlige afgørelser, der kunne påklages til Procesbevillingsnævnet, og nævnet stadfæstede herefter Civilstyrelsens afslag på genoptagelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 23/38528.