Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

25 aug 2021

Retten i Sønderborg

Dom i sag om åger, beskæftigelse af udlændinge og byggelovgivningen

Retten i Sønderborg har den 25. august 2021 afsagt dom i en sag mod et dansk aktieselskab og fire ansatte.

Det danske aktieselskab og de fire ansatte var tiltalt for åger efter straffelovens § 282, jf. § 286, stk. 1, og overtrædelse af udlændingeloven ved at have udnyttet 30 filippinske og srilankanske chauffører og beskæftiget dem uden arbejdstilladelse. Både selskabet og de ansatte blev frifundet for denne del af tiltalen, da retten ikke fandt det bevist, at chaufførerne, der havde ansættelseskontrakter med et polsk selskab i koncernen, rettelig var ansat hos det danske selskab.

Det danske selskab og de fire ansatte var tillige tiltalt for overtrædelse af byggelovgivningen og bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i forhold til fire beboelsescontainere, der var opstillet og i brug i Padborg. Selskabet og direktøren blev fundet delvis skyldig i den del af tiltalen, der relaterede sig til bygningernes brug, mens de blev frifundet for forhold omkring selve opførslen af bygningerne, da selskabet ikke var ejer af ejendommen. Selskabet blev idømt en bøde på 100.000 kr., mens direktøren blev idømt en bøde på 25.000 kr. De tre øvrige tiltalte blev også frifundet for denne del af tiltalen.

De tiltalte modtog dommen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Leon Fredgaard, tlf. 7332 5112.

Rettens j.nr. SS K01-4652/2020.