Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

01 nov 2023

Retten i Sønderborg

Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling

Dom afsagt: 1. november 2023

En 51-årig mand er ved Retten i Sønderborg dømt for grov vold og trusler mod sin tidligere ægtefælles kæreste og for vold og trusler mod den tidligere ægtefælle. Den 51-årige blev ved dommen frifundet for forsøg på drab mod den tidligere ægtefælles kæreste.

Manden var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 237, jf. §21, forsøg på manddrab, ved den 31. maj 2022 at have indfundet sig på sin tidligere ægtefælles adresse og at have udsat dennes kæreste for vold med spark og knytnæveslag og slag med en træfigur på 1,2 kg., samtidig med at han fremsatte trusler om at ville slå ham ihjel. Manden var endvidere tiltalt for vold og trusler mod den tidligere ægtefælle begået i forlængelse af episoden.

Den tiltalte erkendte sig skyldig i at have tildelt kæresten flere knytnæveslag og flere slag med træfiguren og i at have tildelt den tidligere ægtefælle en lussing.

Et enigt nævningeting fandt den tiltalte skyldig i grov vold og trusler begået mod den tidligere ægtefælles kæreste ved at have sparket denne en gang i hovedet og tildelt ham flere slag med en træfigur og med knytnæve i hovedet og på kroppen. Nævningetinget fandt, at det ikke kunne anses for bevist, at den tiltalte havde haft forsæt til at begå drab, hvorfor den tiltalte blev frifundet for tiltalen om forsøg herpå. Den tiltalte blev endvidere fundet skyldig i at have tildelt den tidligere ægtefælle et spark og en lussing og for at have fremsat trusler mod hende og kæresten.

Den tiltalte var tidligere sergent og havde tidligere været udsendt af forsvaret og led af PTSD. Retslægerådet havde vurderet, at den tiltalte var omfattet af personkredsen i straffelovens § 69, og havde anbefalet dom til psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse.

Der blev truffet afgørelse efter et stemmeflertal på 10 stemmer for, at tiltalte på baggrund af sagens alvorlige karakter, det oplyste om tiltaltes personlige forhold, og da tiltalte tidligere var idømt en behandlingsdom som følge af vold, blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen, og der blev fastsat en længstetid for opholdet på 1 år.

Der var afgivet 2 stemmer for alene at dømme tiltalte til psykiatrisk behandling.

Den tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke og accepterede fortsat varetægtsfængsling i surrogat.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til retspræsident Peter Ulrik Urskov, Retten i Sønderborg.

Sagsnummer: A4-2612/2023