Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 feb 2020

Sø- og Handelsretten

Om swapaftaler og forældelse

BS-67/2014-SHR. Haderslev Kommune mod Nordea Danmark filial af Nordea Bank Abp, Finland m. fl.

Kommunes krav mod bank baseret på manglende oplysninger om marginaler og såkaldt konveksitet (asymmetri) i forbindelse med indgåelsen af swapaftaler var forældet henholdsvis bortfaldet som følge af passivitet

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt