Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

17 feb 2021

Føroya Rættur

Dómur í nevningamáli 15. juni 2018

D O M

 

afsagt den 15. juni 2018

 

Rettens nr. ( --- )

Politiets nr. ( --- )

 

Anklagemyndigheden

mod

( --- )

 

og

 

( --- )

 

Der har medvirket nævninger ved behandlingen af denne sag.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 10. januar 2018 og er berigtiget under sagen.

 

( --- ) og ( --- ) er tiltalt for overtrædelse af

 

 

Begge

1.

 

a.

Principalt

straffelovens § 237, jf. §§ 21 og 23 - forsøg på manddrab i forening - ved den 6. maj 2017 ca. kl. 01.00 ved Íslandsvegur i forening at have forsøgt at dræbe ( --- ) ved adskillige slag/hug med en økse og muligvis kniv eller andet skarpt/spidst våben, idet de tiltalte efter fælles forståelse mødtes eller opsøgte forurettede, i hvilken forbindelse tiltalte ( --- )

                     

-        kort før de forlod bopælen var i besiddelse af en tiltalte ( --- ) tilhørende økse, som han var klar over blev medbragt, og som ( --- ) kom i besiddelse af, før de kom frem til forurettede ( --- ),

  

-        hvorefter tiltalte ( --- ) smed/kastede/væltede forurettede ned på jorden og derefter fastholdt ham, til dels mens tiltalte ( --- ) tildelte forurettede adskillige øksehug eller  - slag på arme, ben og krop, selvom forurettede flere gange råbte "steðga" (stop) og "hjálp" (hjælp) eller lignende, mens han græd, ligesom

 

-        tiltalte ( --- ) under forløbet stak forurettede en eller flere gange med kniv eller andet skarpt/spidst våben,

 

hvorved forurettede ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på begge underarme, på ryggen, på venstre lår, på højre underben, i højre flanke og venstre lår.

 

b.

subsidiært

straffelovens § 246, jf.  § 245, stk. 1 jf. § 23, jf. § 247, stk. 1 - vold i gentagelsestilfælde under skærpende omstændigheder og i forening - ved den 6. maj 2017 ca. kl. 01.00 ved Íslandsvegur i forening under særdeles skærpende omstændigheder - for begges vedkommende som tidligere straffet for vold - at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod ( --- ) ved at tildele ham adskillige slag/hug med en økse og muligvis kniv eller andet skarpt/spidst våben, idet de tiltalte efter fælles forståelse mødtes eller opsøgte forurettede, i hvilken forbindelse tiltalte ( --- )

 

-        kort før de forlod bopælen var i besiddelse af en tiltalte ( --- ) tilhørende økse, som han var klar over blev medbragt, og som ( --- ) kom i besiddelse af, før de kom frem til forurettede ( --- )

 

-        hvorefter tiltalte ( --- ) smed/kastede/væltede forurettede ned på jorden og derefter fastholdt ham, til dels mens tiltalte ( --- ) tildelte forurettede adskillige øksehug eller - slag på arme, ben og krop, selvom forurettede flere gange råbte "steðga" (stop) og 'hjálp" (hjælp) eller lignende, mens han græd, ligesom

 

-        tiltalte ( --- ) under forløbet stak forurettede en eller flere gange med kniv eller andet skarpt/spidst våben,

 

hvorved forurettede ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på begge underarme, på ryggen, på venstre lår, på højre underben, i højre flanke og venstre lår, hvilket blandt andet medførte, at forurettede måtte have adskillige blodtransfusioner og lægges i kunstig koma for at skåne de af lægerne udførte karreparationer, ligesom forurettede som følge af volden har fået så alvorlige skader, blandt andet fået omfattende beskadigelser af nerverne i begge hans arme og/eller hænder.

 

 

c

mere subsidiært

straffelovens § 245, stk 1, jf. § 23, jf. § 247, stk. 1 - vold i gentagelsestilfælde af særlig rå, brutal eller farlig karakter og i forening - ved den 6. maj 2017 ca. kl. 01.00 ved Íslandsvegur i forening - for begges vedkommende som tidligere straffet for vold - at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod ( --- ) ved at tildele ham adskillige slag/hug med en økse og muligvis kniv eller andet skarpt/spidst våben, idet de tiltalte efter fælles forståelse mødtes eller opsøgte forurettede, i hvilken forbindelse tiltalte ( --- ) 

 

-        kort før de forlod bopælen var i besiddelse af en tiltalte ( --- ) tilhørende økse, som han var klar over blev medbragt, og som  ( --- ) kom i besiddelse af, før de kom frem til forurettede ( --- ),

  

-        hvorefter tiltalte ( --- ) smed/kastede/væltede forurettede ned på jorden og derefter fastholdt ham, til dels mens tiltalte ( --- ) tildelte forurettede adskillige øksehug eller - slag på arme, ben og krop, selvom forurettede flere gange råbte "steðga" (stop) og "hjálp" (hjælp) eller lignende, mens han græd, ligesom

  

-        tiltalte ( --- ) under forløbet stak forurettede en eller flere gange med kniv eller andet skarpt/spidst våben,

 

hvorved forurettede ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på begge underarme, på ryggen, på venstre lår, på højre underben, i højre flanke og venstre lår.

 

 

d.

 

mest subsidiært

straffelovens § 244, stk 1, jf. § 23, jf. § 247, stk. 1 - vold i gentagelsestilfælde og i forening -  ved den 6. maj 2017 ca. kl. 01.00 ved Íslandsvegur i forening - for begges vedkommende som tidligere straffet for vold - at have udøvet vold mod ( --- ) ved at tildele ham adskillige slag/hug med en økse og muligvis kniv eller andet skarpt/spidst våben, idet de tiltalte efter fælles forståelse mødtes eller opsøgte forurettede, i hvilken forbindelse tiltalte ( --- )

 

-        kort før de forlod bopælen var i besiddelse af en tiltalte ( --- ) tilhørende økse, som han var klar over blev medbragt, og som ( --- ) kom i besiddelse af, før de kom frem til forurettede ( --- ),

 

-        hvorefter tiltalte ( --- ) smed/kastede/væltede forurettede ned på jorden, og derefter fastholdt ham, til dels mens tiltalte ( --- ) tildelte forurettede adskillige øksehug eller - slag på arme, ben og krop, selvom forurettede flere gange råbte "steðga" (stop) og 'hjálp" (hjælp) eller lignende, mens han græd, ligesom

  

-        tiltalte ( --- ) under forløbet stak forurettede en eller flere gange med kniv eller andet skarpt/spidst våben,

 

hvorved forurettede ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på begge underarme, på ryggen, på venstre lår, på højre underben, i højre flanke og venstre lår.

 

 

Tiltalte ( --- ):

 

2.

  • 3, stk. 1 i anordning nr. 1349 af 23. november 2015 for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 21 og § 3, stk 2, jf. stk. 1, jf. liste B, nr. 208 - ved mandag den 21. november 2016 om morgenen ved færgen Norrønas ankomst til Tórshavn fra Hirtshals at have indsmuglet 150 gram hash og forsøgt at indsmugle ikke under 500 gram hash, der viste sig at være 868 gram ler, hvorefter tiltalte efter indsmuglingen solgte ca. 50 gram hash til en ukendt person, ligesom tiltalte kl. 13.03 på sin bopæl var i besiddelse af 1 gram tørrede Psilocybin svampe.

 

 

Tiltalte ( --- ):

 

 

3.

straffelovens § 244 – vold - ved søndag den l. marts 2015 kort før kl. 03.33 ved krydset Tórsgøta og Sverrisgøta i Tórshavn at have sparket forurettede ( --- ) en gang i brystet og/eller slået ham mere end en gang i hovedet med knytnæver.

 

4.

  • 3, stk. 1 i anordning nr. 1349 af 23. november 2015 for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1 - ved lørdag den 4. juli 2015 kl. 02.10 på Kirkjubøarvegur i Kirkjubø at have været i besiddelse af 0,25 gram hash.

 

5.

  • 3, stk. 1 i anordning nr. 1349 af 23. november 2015 for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. liste A, nr. 1, jf. straffelovens § 21 - ved tirsdag den 28. februar 2017 kl. 14.15 i Vágar Lufthavn ved indrejse fra Danmark til Færøerne med fly at have forsøgt at indsmugle 1 rygepibe med rygehoved, alt med hashrester på.

 

 

---

 

Påstande

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, tiltalte, ( --- ), skal dømmes til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf for tiltalte, ( --- ).

 

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, subsidiært § 77a, nedlagt påstand om konfiskation af :

 

Forhold 1 — bilag B-8-0:

Koster 208: En økse

 

Forhold 2 — bilag 11:

Koster l : Diverse rygeremedier med hashrester på

Koster 2: Grå pengekasse, anvendt til opbevaring af psylocybinsvampe

Koster 2B: 1 gram tørrede psylocybinsvampe

Koster 4: Plasticpose indeholdende emballage og knust stearin brugt ved indsmuglingen

Koster 5: 94,6 gram hash

Koster 6: Digitalvægt af mærket Pocket Scale

Koster 8: Stanniol anvendt til indpakning af koster 5

Koster 9: 868 gram ler

Konfiskation af en skønnet fortjeneste på 12.500 kr. for salg af 50 gram hash å 250 kr. pr. gram

 

Forhold 3 - bilag 10:

Koster 1: Sort foldekniv med 5 cm klinge, der kan låses

 

Forhold 4 - bilag 4

Koster 1: Rygebong med hashrester på

Koster 2: 0,25 gram hash med tilhørende sølvpapir

 

Forhold 5 — Bilag 2

Koster l: Rygebong med hashrester på

Koster 2: 1 stk. Chillum med hashrester på

Koster 3: 1 stk. topnøgle 8mm med hashrester på

 

Tiltalte, ( --- ), har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2.

 

Tiltalte, ( --- ), har nægtet sig skyldig i forhold 1 a-c, og delvis erkendt sig skyldig i forhold 1 d, samt erkendt sig skyldig i forhold 3, 4 og 5.

 

De tiltalte har taget bekræftende til genmæle over for påstanden om konfiskation.

 

Forurettede, ( --- ), har påstået, at de tiltalte skal betale 229.534, 35 kr. i erstatning, herunder 30.000 kr. i godtgørelse efter § 26, stk. 3, i erstatningsansvarsloven.

 

Forurettede har taget forbehold om at rejse yderligere erstatningskrav, herunder krav om godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

 

De tiltalte har anerkendt erstatningsansvaret og taget bekræftende til genmæle for så vidt angår  6.800 kr. i godtgørelse for udgifter til lægeerklæringer og 5.696,80 kr. til transportudgifter. Herudover har de tiltalte bestridt den beløbsmæssige opgørelse af kravet og til dels erstatningspligten.

 

Sagens oplysninger

 

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaringer af

 

---

 

Vedrørende forhold 1 har der været fremlagt politiattest af 6. maj 2017, fotomapper og skitser.

 

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af  ( --- ) den 6. maj 2017 kl. 01.40 på  Landssygehuset blev konstateret følgende objektive fund:

 

---

 

Retsmedicinsk Institut har afgivet en erklæring af 12. december 2017 og i den forbindelse besvaret spørgsmål som følger:

 

---

 

Retsmedicinsk Institut har i en supplerende erklæring af 15. januar 2018 udtalt følgende:

 

---

 

Ortopædkirurgisk speciallæge (---) har i en speciallægeerklæring af 7. februar 2018 blandt andet udtalt følgende:

 

---

 

Vedrørende forhold 3 har der været fremlagt en politiattest af 1. marts 2015 og fotomappe.

 

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af  ( --- ) den 1. marts 2015 kl. 04.22 på  Landssjúkrahúsið blev konstateret følgende objektive fund:

 

---

 

Tiltalte, ( --- ), har under sagen været mentalundersøgt 2 gange. Af retspsykiatrisk erklæring af 8. september 2017 fra speciallæge i psykiatri (---) fremgår blandt andet følgende:

 

---

 

Af den supplerende mentalerklæring, der er afgivet af overlæge (---), Psykiatrisk Center Glostrup, den 23. februar 2018, fremgår blandt andet følgende:

 

---

 

Sagen har været forelagt Retslægerådet, der i en erklæring af 2. maj 2018 har udtalt:

 

---

 

Der er i medfør af § 808 i retsplejeloven foretaget en personundersøgelse af tiltalte, ( --- ), den 30. maj 2017, der indeholder følgende resume og konklusion:

 

---

 

Tiltalte, ( --- ), har været mentalundersøgt. Af mentalerklæring  afgivet den 14. oktober 2017 af speciallæge (---) fremgår blandt andet følgende:

 

---

 

Sagen har været forelagt Retslægerådet, der i en erklæring af 28. november 2017 har udtalt:

 

---

 

Tiltalte, ( --- ), er tidligere straffet:

 

---

 

Tiltalte, ( --- ), er tidligere straffet:

 

---

 

Nævningernes erklæringer

 

Nævningerne har i forhold 1 svaret benægtende på følgende hovedspørgsmål vedrørende tiltalte ( ---):

 

Hovedspørgsmål 1:

(ad anklageskriftets forhold 1)

 

Er tiltalte ( --- ) skyldig i overtrædelse af

 

straffelovens § 237, jævnfør § 21 (forsøg på manddrab), ved lørdag den 6. maj 2017 ca. kl. 1.00 ved Íslandsvegur alene eller i forening med en anden at have forsøgt at dræbe ( --- ) ved adskillige slag/hug med en økse på arme, ben og krop, hvorved ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på underarmene og/eller ryggen og/eller venstre lår og/eller højre underben og/eller i højre flanke og/eller venstre lår?

 

Tiltalte ( --- ) frifindes derfor for den del af tiltalen i forhold 1.

 

Nævningerne har i forhold 1 svaret bekræftende på følgende subsidiære hovedspørgsmål vedrørende tiltalte ( --- ):

 

Subsidiært hovedspørgsmål 1 a

(ad anklageskriftets forhold 1)

 

Er tiltalte ( --- ) skyldig i overtrædelse af

 

straffelovens § 246, jf. 245, stk. 1 -  vold under skærende omstændigheder ved den 6. maj 2017 ca. kl. 01.00 ved Íslandsvegur alene eller i forening med en anden under særdeles skærpende omstændigheder at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at tildele ( --- ) adskillige slag/hug med en økse på arme, ben og krop, hvorved ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på underarmene og/eller ryggen og/eller venstre lår og/eller højre underben og/eller i højre flanke og/eller venstre lår, hvilket blandt andet medførte, at ( --- ) måtte have adskillige blodtransfusioner og som følge af volden har fået omfattende beskadigelser af nerverne i en eller begge arme og/eller hænder?

 

Nævningerne har i forhold 1 svaret benægtende på følgende hovedspørgsmål og subsidiære hovedspørgsmål vedrørende tiltalte ( --- ):

 

Hovedspørgsmål 2:

(ad anklageskriftets forhold 1)

 

Er tiltalte ( --- ) skyldig i overtrædelse af

 

forsøg på manddrab i forening med en anden efter straffelovens 237, jf. §§ 21 og 23 ved lørdag den 6. maj 2017 Ca. kl. 1.00 ved Íslandsvegur i forening med ( --- ) at have forsøgt at dræbe ( --- ) ved adskillige slag/hug med en økse på arme, ben og krop, idet de tiltalte efter fælles forståelse mødte eller opsøgte forurettede, i hvilken forbindelse tiltalte ( --- )- kort før de forlod bopælen var i besiddelse af en økse tilhørende ( --- ), som tiltalte ( --- ) var klar over blev medbragt til gerningsstedet,  hvor tiltalte ( --- ) smed/kastede/væltede forurettede ned på jorden og derefter fastholdt forurettede, til dels mens tiltalte ( --- ) tildelte forurettede flere øksehug eller slag, hvorved ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på en eller begge underarme og/eller ryggen og/eller venstre lår og/eller højre underben og/eller i højre flanke og/eller i venstre lår?

 

Subsidiært hovedspørgsmål 2 a:

(ad anklageskriftets forhold 1)

 

Er tiltalte ( --- ) skyldig i overtrædelse af

 

forsøg på manddrab i forening med en anden efter straffelovens 237, jf. §§ 21 og 23 ved lørdag den 6. maj 2017 ca. kl. 1.00 ved Íslandsvegur i forening med ( --- ) at have forsøgt at dræbe ( --- ) med adskillige slag/hug med en økse på arme, ben og krop, idet de tiltalte efter fælles forståelse mødte eller opsøgte forurettede, i hvilken forbindelse tiltalte ( --- )  før de forlod bopælen var i besiddelse af en økse tilhørende ( --- ) og var klar over at øksen blev medbragt og/eller smed/kastede/væltede forurettede ned på jorden og fastholdt forurettede, til dels mens tiltalte ( --- ) tildelte forurettede flere øksehug eller slag, hvorved ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på en eller begge underarme og/eller ryggen og/eller venstre lår og/eller højre underben og/eller i højre flanke og/eller i venstre lår?

 

Tiltalte ( --- ) frifindes derfor for den del af tiltalen i forhold 1.

 

Nævningerne har i forhold 1 svaret bekræftende på følgende mere subsidiære hovedspørgsmål vedrørende tiltalte ( --- ):

 

Mere subsidiært hovedspørgsmål 2 b:

(ad anklageskriftets forhold 1)

 

Er tiltalte ( --- ) skyldig i overtrædelse af

 

straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, og § 23 -              vold under skærpende omstændigheder og i forening ved den 6. maj 2017 Ca. kl. 01.00 ved Íslandsvegur i forening med ( --- ) under særdeles skærpende omstændigheder at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter

ved at tildele ( --- ) adskillige slag/hug med en økse på arme, ben og krop, idet de tiltalte efter fælles forståelse mødte eller opsøgte forurettede, i hvilken forbindelse tiltalte ( --- ), - før de forlod bopælen var i besiddelse af en økse tilhørende ( --- ) og var klar over at øksen blev medbragt og/eller  smed/kastede/væltede forurettede ned på jorden og fastholdt forurettede, til dels mens tiltalte ( --- ) tildelte forurettede flere øksehug eller slag, hvorved ( --- ) blev tildelt op til 25 læsioner på en eller begge underarme og/eller ryggen og/eller venstre lår og/eller højre underben og/eller i højre flanke og/eller i venstre lår, hvilket blandt andet medførte, at ( --- ) måtte have adskillige blodtransfusioner og som følge af volden har fået omfattende beskadigelser af nerverne i en eller begge arme og/eller hænder?

 

Nævningerne har svaret bekræftende på hovedspørgsmål i overensstemmelse med det berigtigede anklageskrifts forhold 2, 3, 4 og 5.

 

Herudover har nævningerne for hver af de tiltalte svaret bekræftende på tillægsspørgsmål om, hvorvidt straffen for overtrædelse af straffelovens §§ 244-246 skal forhøjes med indtil det halve, fordi tiltalte tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb, jf. § straffelovens § 247, stk. 1.

 

Sanktionsspørgsmålet

 

Tiltalte ( --- ) har således overtrådt straffelovens § § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. § 23, samt § 1, stk. 3, og § 2, stk. 4,  i anordning nr. 1349 af 23. november 2015 for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 2, stk. 4, jf. liste A, nr. 1, jf. § 2, stk. 2, i den dagældende bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, jf. til dels straffelovens § 21, og bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 3, stk. 2, jf. stk. 1, jf. liste B, nr. 208

 

Efter Retslægerådets erklæring af 2. maj 2018 finder retten, at det er godtgjort, at tiltalte på gerningstidspunkterne i hvert fald befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af sine psykiske funktioner.

 

Retten finder, at det er mere formålstjenligt i stedet for at idømme straf at træffe bestemmelse om foranstaltninger efter straffelovens § 68, 2. pkt. Da mindre indgribende foranstaltninger ikke findes tilstrækkelige, skal tiltalte undergive sig psykiatrisk behandling som påstået.

 

Under hensyn til arten af den pådømte kriminalitet fastsættes ingen længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 69 a, stk. 2.

 

Efter Retslægerådets erklæring af 28. november 2017 finder retten, at tiltalte ( --- ) på gerningstidspunktet befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af sine psykiske funktioner.

 

Henset til Retslægerådets vurdering og til oplysningerne i øvrigt om ( --- )s forhold finder retten, at det ikke er mere formålstjenligt at træffe bestemmelse om foranstaltninger efter straffelovens § 68, 2. pkt., i stedet for at idømme straf.

 

Straffen fastsættes efter straffelovens § 244, § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, jf. § 23, og § 1, stk. 3, i anordning nr. 1349 af 23. november 2015 for Færøerne om euforiserende stoffer, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 890 af 28. juni 2017 § 2, stk. 4, jf. liste A, nr. 1, jf. § 2, stk. 2, i den dagældende bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993.

 

Der er afgivet 24 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år.

 

Ved strafudmålingen er der taget hensyn til lovovertrædelsens beskaffenhed i forhold 1. I skærpende retning er der lagt vægt på, at ( --- ) tidligere er straffet for forsætlig vold. I formildende retning er der taget hensyn til, at ( --- ) har været varetægtsfængslet i lang tid under sagen.

 

Konfiskation

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 1 og  2.

 

Erstatning

 

Retsformanden tager påstanden om erstatning til følge i det anerkendte omfang som nedenfor bestemt.

 

Herudover tages påstanden om godtgørelse efter § 26, stk. 3, i erstatningsansvarsloven til følge med 25.000 kr. Der lægges herved vægt på angrebets grovhed og farlighed, herunder de livstruende læsioner, samt på de betydelige skader, som volden har medført.

 

I øvrigt henvises erstatningspåstandene til civilt søgsmål og erstatningsnævnet.

 

Erstatningskravene forrentes med procesrente som nedenfor bestemt efter erstatningsansvarslovens § 16.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, ( --- ), skal anbringes i psykiatrisk afdeling.

 

Der fastsættes ingen længstetid for foranstaltningen.

 

Tiltalte, ( --- ), skal straffes med fængsel i 4 år.

 

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.

 

De tiltalte, ( --- ) og  ( --- ), skal inden 14 dage betale 37.496,80 kr. til ( --- ). Beløbet forrentes med procesrente fra den 20. marts 2018.

 

Hos de tiltalte konfiskeres:

 

Forhold 1 — bilag B-8-0:

Koster 208: En økse

 

Forhold 2 — bilag 11:

Koster l : Diverse rygeremedier med hashrester på

Koster 2: Grå pengekasse, anvendt til opbevaring af psylocybinsvampe

Koster 2B: 1 gram tørrede psylocybinsvampe

Koster 4: Plasticpose indeholdende emballage og knust stearin brugt ved indsmuglingen

Koster 5: 94,6 gram hash

Koster 6: Digitalvægt af mærket Pocket Scale

Koster 8: Stanniol anvendt til indpakning af koster 5

Koster 9: 868 gram ler

Konfiskation af en skønnet fortjeneste på 12.500 kr. for salg af 50 gram hash å 250 kr. pr. gram

 

Forhold 3 - bilag 10:

Koster 1: Sort foldekniv med 5 cm klinge, der kan låses

 

Forhold 4 - bilag 4

Koster 1: Rygebong med hashrester på

Koster 2: 0,25 gram hash med tilhørende sølvpapir

 

Forhold 5 — Bilag 2

Koster l: Rygebong med hashrester på

Koster 2: 1 stk. Chillum med hashrester på

Koster 3: 1 stk. topnøgle 8mm med hashrester på