Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

09 okt 2020

Grønlands Landsret

Frifundet i landsretten for voldtægt med sin steddatter - K 010/19

En 58-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 3 år for et ukendt antal gange, at have krænket blufærdigheden samt at have haft anden kønslig omgang end samleje med sin steddatter fra hun var mellem 8 og 15 år.

Han blev endvidere fundet skyldig i at have fuldbyrdet et vaginalt samleje med hende, da hun var blot otte år. Han blev dømt til at betale hende en tortgodtgørelse på 150.000 kr. Kredsretten lagde ved sin afgørelse vægt på vidnets forklaring og på, at tiltalte efter anmeldelsen havde skrevet et brev til forurettede, hvor han undskyldte over for hende.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse. 

Landsrettens resultat

Landsretten frifandt tiltalte for samtlige tiltalepunkter og fandt det således ikke bevist, at tiltalte skulle have udsat pigen for fuldbyrdet voldtægt, blufærdighedskrænkelser eller anden kønslig omgang end samleje. Landsretten lagde herved vægt på, at forurettedes forklaring på afgørende punkter fremstod usammenhængende og usikker, herunder fandt landsretten forurettedes forklaring om det påståede samleje utroværdig. Landsretten lagde endvidere betydelig vægt på, at tiltaltes biologiske datter under hovedforhandlingen forklarede, at forurettedes beskrivelse af overgrebene var identiske med dem, som vidnet selv havde været udsat for af sin stedfar, og som hun havde fortalte forurettede om.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 4. oktober 2019

Sagsnummer: K 010/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer