Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

08 dec 2020

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød og de nye COVID 19-restriktioner for 38 kommuner

Information om rettens forholdsregler efter de nye restriktioner i 38 kommuner.

Danmarks Domstole varetager en samfundskritisk funktion og er ikke omfattet af de nye restriktioner. Samtidig er vores retssale og mødelokaler indrettet således, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så retsmøder kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi følger udviklingen i COVID-19 smittespredningen nøje og er fortsat meget opmærksomme på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder. Retten har skærpet opmærksomhed på de sundhedsmæssige foranstaltninger i retsbygningerne og på, at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes af alle.

Retten opretholder på den baggrund retsmøder mv. Det betyder, at du skal møde i retten i overensstemmelse med indholdet af din indkaldelse med mindre, du er blevet kontaktet direkte og har fået at vide, at retsmødet er aflyst.

De hidtil gældende regler for hygiejne og adfærd gælder fortsat.

Det betyder, at der skal sprittes hænder af ved indgangen til retten og ved indgang til rettens mødelokaler og retssale. Der er opsat berøringsfrie spritbeholdere mange steder i bygningen. Der skal bæres mundbind eller visir i retsbygningen, når du opholder dig på gange eller i venteområder. Det er op til den enkelte dommer eller mødeleder, om der skal bæres mundbind eller visir under selve retsmøderne. Retten har ekstra rengøring midt på dagen, hvor alle berøringsflader sprittes af. Møder du hos notaren eller fogedretten og skal udveksle dokumenter, er der også handsker til rådighed.