Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

06 aug 2021

Retten i Hillerød

Brænder du for børnesagkyndigt arbejde?

Retterne i Lyngby, Hillerød og Helsingør søger børnesagkyndige psykologer, der er interesserede i at indlede et samarbejde med de tre byretter.

Retterne har i en årrække haft et værdifuldt samarbejde med en kreds af børnesagkyndige i forbindelse med behandlingen af sager om forældremyndighed, bopæl og samvær.

De børnesagkyndige deltager således blandt andet i forberedende retsmøder, forligsdrøftelser, samtaler med barnet – enten alene eller sammen med dommeren - og udarbejder børnesagkyndige erklæringer samt samtalereferater.

Dette arbejde har ført til, at Retten i Lyngby, Retten i Hillerød og Retten i Helsingør nu ønsker at udvide vores samarbejde med flere børnesagkyndige. Det bemærkes, at der ikke er tale om en ansættelse, men om et samarbejdsforhold, hvor du kan komme til at indgå på listen over de børnesagkyndige, retterne anvender.   

Vi forventer, at du som børnesagkyndig har følgende profil:

  • autorisation som psykolog
  • specialistgodkendelse som børnepsykolog eller tilsvarende kompetence
  • erfaring med børnefaglige problemstillinger (fra børnepsykiatrisk afdeling, en kommunal familieafdeling, som selvstændig børnepsykolog eller lignende)
  • erfaring med at udarbejde børnesagkyndige erklæringer
  • kan møde i retten med kort varsel 

Nærmere oplysninger, herunder om honorering, kan fås ved henvendelse til dommer ved Retten i Lyngby Helle Hjelm Poulsen på mail hhp@domstol.dk eller på telefon 9968 4864.

Vi skal have din henvendelse senest fredag den 3. september 2021.

Du skal sende din henvendelse om et fremtidigt samarbejde med os elektronisk via eRekruttering på vores hjemmeside domstol.dk/lyngby/. Du bliver guidet igennem processen via menupunktet Job, når du trykker på søg stillingen Børnesagkyndige psykologer. Alene henvendelser modtaget via det system kommer i betragtning. Udover din henvendelse bedes du vedlægge dit CV samt kopi af fornødne autorisationer.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.