Gå til sidens indhold

Københavns Byret

13 mar 2024

Københavns Byret

Dom i sag om bedrageri over for gældsramte personer

Dom afsagt: 13. marts 2024

Københavns Byret har afsagt dom i en sag mod 5 tiltalte, der var tiltalt for groft be-drageri og skattesvig ved fra marts 2014 til november 2018 i forening at have fået 99 investorer til at optage lån i X ApS på ca. 30 mio. kr. og forpligte sig til at indbetale renter og afdrag på ca. 10,6 mio. kr.

Investorerne investerede ifølge de indgåede aftaler i optioner, og de var garanteret en høj forrentning af investeringen. Alle investorerne havde i forvejen en større gæld, de ikke kunne betale, og de blev lovet, at selskabet ville sørge for at opnå en akkordløsning med deres kreditorer, og at de ville blive gældfrie. Investorerne blev endvidere lovet, at de efter en periode på 8 år ville få udbetalt et større beløb fra selskabet. Investorernes renteudgifter af lånene blev indberettet til SKAT.

Retten lagde til grund, at lånene aldrig blev udbetalt til investorerne eller andre og derfor måtte anses for fiktive, hvorfor der ikke kunne opnås skattemæssigt fradrag for renteudgifterne. Der var heller ikke på vegne af investorerne foretaget investeringer af nogen art, og der var heller ikke udsigt til, at der ville blive foretaget nogen investeringer på vegne af investorerne. Investorerne led et samlet formuetab på ca. 7,7 mio. kr., som udgjorde deres indbetalinger til selskabet. De pådrog sig endvidere en skattegæld grundet de uretmæssige rentefradrag.

De tiltalte blev alle fundet skyldige i bedrageri og skattesvig af særlig grov beskaffenhed. Tre af de tiltalte blev ikke dømt for hele gerningsperioden.

T1 blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder, hvoraf 6 måneder skal afsones.

T2 blev idømt fængsel i 3 år og 3 måneder.

T3 blev idømt fængsel i 2 år og 9 måneder, hvoraf 6 måneder skal afsones.

T4 blev idømt fængsel i 2 år og 6 måneder.

T5 blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder, hvoraf 6 måneder skal afsones.

Alle de tiltalte blev idømt tillægsbøder.

Retten fandt det skærpende, at bedrageriet blev begået af de tiltalte i forening og efter fælles forståelse over flere år over for 99 personer, der alle var i en svær økonomisk situation, og hvoraf en del var ramt af sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed mv.

Sagsnummer og pressekontakt

Sagen har journalnummer SS-4-23745/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontakt dommer Jens Stausbøll på telefon 20242176.