Gå til sidens indhold

Østre Landsret

05 maj 2020

Østre Landsret

Ny hjemmeside for domstol.dk

Velkommen til Danmarks Domstoles nye hjemmeside med lettere adgang til domme og information domstolene. Læs mere om de vigtigste forbedringer.

Arbejdet ved Danmarks Domstole berører rigtigt mange danskere – både de professionelle brugere som advokater og domsmænd og de, der kun få gange i livet kommer i kontakt med retsvæsenet, fx når en forælder dør.

Domstolsstyrelsen lancerer i dag domstolenes nye hjemmeside – det nye domstol.dk – som skal give lettere adgang til de informationer danskerne har brug for og til retternes hovedprodukt: domme og afgørelser.

Danmarks Domstole har arbejdet på at gøre den nye hjemmesiden markant mere brugervenlig og tidssvarende – både i indhold og design. Det betyder bl.a. at:

  • De juridiske tekster er blevet gennemskrevet og omstruktureret.
  • Hjemmesiden er gjort mere handlingsorienteret med kortere og enklere vej til det, forskellige typer brugere typisk søger.
  • Der er kommet mere fokus på retternes hovedprodukt: domme og afgørelser.
  • Designet er blevet løftet, så det er blevet tidssvarende og sammenligneligt med centrale offentlige, brugerrettede hjemmesider som virk.dk og borger.dk.
  • Hjemmesiden er tilpasset til brug på tablet og mobiltelefon.

”For Danmarks Domstole har det været vigtigt at lave en mere brugervenlig og overskuelig hjemmeside, så vores brugere hurtigere kan finde og få den nødvendige information. Det håber jeg almindelige borgere og professionelle brugere vil opleve. Det skal være let at finde den nødvendige information om retter, juridiske emner og kontakter.

Jeg er godt tilfreds med, at designet er blevet mere brugervenligt og på linje med det man kan forvente af en myndighedsside som vores,” siger Merethe Eckhardt, som er udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen.

Fakta om domstol.dk

Domstol.dk har 14 mio. sidevisninger årligt. Det er især de professionelle brugere fra advokatfirmaer og myndigheder, som er flittige gæster på hjemmesiden. Almindelige borgere har ikke samme behov som de professionelle brugere. De bruger typisk hjemmesiden få gange i deres liv, hvis de skal møde i retten eller søger information om testamenter, skilsmisse, retsudgifter med mere.

Domstol.dk indeholder uddybende praktisk information om retter, råd og nævn under Danmarks Domstole og uddybende information om juridiske emner og regler. Der er også en række værktøjer og selvbetjeningsløsninger.

Danmarks Domstoles andre hjemmesider som minretssag.dk, tinglysning.dk, retgodtatvide.dk og kenddinret.dk er ikke ændret.