Gå til sidens indhold

Østre Landsret

17 aug 2021

Østre Landsret

Domme vedrørende opholdsforbud på Islands Brygge

Østre Landsret har den 17. august 2021 afsagt dom i tre sager om ophold i et område ved Islands Brygge den 26. april 2020, hvor politiet den 25. april 2020 havde nedlagt opholdsforbud for at forhindre fare for smitte med covid-19.

Landsretten nåede til samme resultat som byretten og stadfæstede, at de tre tiltalte var frifundet for overtrædelse af opholdsforbuddet. Alle tre sager angik tiltale for ophold i det omhandlede område dagen efter indførelsen af opholdsforbuddet. Landsretten udtalte bl.a., at det ikke fandtes bevist, at de tiltalte havde eller burde have set de ca. 100 opsatte skilte i primært A4 og A3-format om opholdsforbud i det godt 1 km lange område ved Islands Brygge eller på anden måde var eller burde have været bekendt med opholdsforbuddet.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 1. afdeling under sagsnumrene S-3002-20, S-3003-20 og S-3004-20.