21 jan 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om manddrab i Esbjerg

21 dec 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i tændstiksagen

17 dec 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om voldtægter begået i Silkeborg

17 dec 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Erstatning for midlertidigt forbud

15 dec 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i straffesag om hacking og bedrageri med pokerspil på internettet

07 dec 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Blodtransfusion foretaget på bevidstløs patient, der var Jehovas Vidne

04 dec 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Afvisning af sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder

03 dec 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Krav om handler i Angola til dels i strid med DL 5-1-2 - lov og ærbarhed

17 nov 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt af datter

12 nov 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Dom om opløsning af Loyal to Familia

06 nov 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom vedrørende forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven

06 nov 2020

Domsresumé

Østre Landsret

Erstatning for varetægtsfængsling ifm. sigtelse for medvirken til terror

1 2 3 4 5 6 7 8