Gå til sidens indhold

14 maj 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængsel i 16 år og udvisning for bl.a. forsøg på terrorisme

Landsretten stadfæster dom om bl.a. forsøg på terrorisme

30 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om dobbeltdrab og drabsforsøg

Et nævningeting i Østre Landsret har den 30. april 2024 fundet fem tiltalte skyldige i to drab og et drabsforsøg og idømt dem alle fængsel på livstid. To af de tiltalte blev endvidere udvist af Danmark.

25 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Dom om anbringelse for trusler og frihedsberøvelse

Vestre Landsret har den 25. april 2024 afsagt dom i en nævningesag

22 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Dom i drabssag fra Djursland

V. L. S-1410-23

19 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom om beskatning af vederlaget for salg af aktie i Visa Europe Limited

Østre Landsret har den 19. april 2024 afsagt dom i en sag anlagt af Nets Denmark A/S mod Skatteministeriet, om, hvorvidt Teller A/S’ (nu Nets Denmark A/S) vederlag ved salg af en aktie i det britiske selskab, Visa Europe Limited, var skattefrit

17 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

22–årig mand idømt 12 års fængsel for manddrab og røveri

V.L. S-907-23

15 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Fængsel i 4 år 6 mdr. for ulovligt salg af cigaretter. Varemærkekrænkelse.

En tiltalt er idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for at have erhvervet og delvis videresolgt ca. 13 mio. cigaretter. Desuden idømt en tillægsbøde på knap 24 mio. kr.

12 apr 2024

Domsresume

Østre Landsret

Fængselsstraf for talrige seksuelle overgreb mod familiemedlemmer

Østre Landsrets 4. afdeling har den 12. april 2024 afsagt dom i en sag om overtrædelse af blandt andet straffelovens § 210, stk. 1 og 3, § 216, stk. 2, til dels jf. § 225, § 222, § 232, § 218 og § 244, stk. 2, jf. stk. 1.

11 apr 2024

Domsresume

Vestre Landsret

Kommune havde ret til at ophæve aftale med leverandør af hjemmepleje

BS-11613/2023-VLR

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag mellem Resurs Bank og Finanstilsynet samt Forbrugerombudsmanden

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt dom i en sag, som Resurs Bank havde anlagt mod Finanstilsynet om gyldigheden af tilsynets påbud fra januar 2022 om de nærmere rammer for bankens foretagelse af kreditværdighedsvurderinger ved ydelse af lån.

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten tillægger ikke søgsmålet om Lynetteholm opsættende virkning

Sagen er anlagt af Klimabevægelsen med påstand over for Transportministeriet om anerkendelse af, at anlægsloven vedrørende Lynetteholm er ugyldig, og med påstande over for Transportministeriet og By & Havn om anerkendelse af, at det er uberettiget at lade anlægsarbejderne udføre.

22 mar 2024

Domsresume

Østre Landsret

Kendelse om konkurrenceretlige overtrædelser på værdihåndteringsmarkedet

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt kendelse i en kæresag om indgåelse af en konkurrencebegrænsende aftale i form af en de facto eksklusiv aftale og misbrug af dominerende stilling ved brug af urimeligt lave priser.