Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

03 mar 2020

Sø- og Handelsretten

Ikke midlertidigt forbud

Sag BS-37578/2019-SHR Essential Pharma Limited mod Orifarm A/S

Anmodning om midlertidigt forbud og påbud nægtet fremme, da Orifarm A/S ikke krænkede Essential Pharma Limiteds varemærkerettigheder til ”Zarondan” i forbindelse med parallelimport af lægemidler, hvor Orifarm udskiftede varemærkeindehaverens mærke i eksportlandet med varemærkeindehaverens mærke i importlandet.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt