Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

23 aug 2021

Sø- og Handelsretten

Midlertidigt forbud ophævet

Mylan AB mod Teva Pharmaceutical Industries Ltd. m.fl., BS-44211/2020-SHR

Tidligere meddelt forbud og påbud vedrørende Mylan AB’s udbud, salg, markedsføring og anvendelse af
lægemidlet Copemyl blev ophævet, jf. retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1.


Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.