Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

13 dec 2022

Sø- og Handelsretten

Om forretningshemmeligheder mv.

Dom afsagt: 13. december 2022

Revisionsfirmaet Albrechtsen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab mod ReVision+ Statsautoriseret Revisionsaktieselskab m.fl, BS-49378/2020-SHR og BS-6061/2022-SHR

Det var ikke godtgjort, at de sagsøgte og den adciterede havde overtrådt lov om forretningshemmeligheder eller markedsføringsloven i forbindelse med overtagelse af en række af sagsøgers kunder. De sagsøgte og den adciterede blev på den baggrund frifundet.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.