Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

06 okt 2023

Sø- og Handelsretten

Ikke forbud / påbud

Dom afsagt: 6. oktober 2023

Innovative Business Software A/S mod AlarmPeople A/S (m.fl.), BS-21360/2022-SHR

Retten nedlagde ikke midlertidigt forbud imod, at de sagsøgte sælger / markedsfører service- og vedligeholdelsesaftaler vedr. sagsøgerens ISM-produkt, idet det ikke var godtgjort eller sandsynliggjort, at de sagsøgtes adfærd nødvendiggjorde et forbud. Heller ikke midlertidigt påbud om annullation af aftaler.

 

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.