Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

31 okt 2023

Sø- og Handelsretten

Krænkelse af trøjemodeller

Dom afsagt: 31. oktober 2023

Naketano GmbH mod IKS ApS, Sag BS-49115/2018-SHR

Nogle trøjemodeller nød beskyttelse efter designforordningen og markedsføringsloven, men ikke efter ophavsretsloven. Nogle af sagsøgtes trøjemodeller krænkede efter en konkret vurdering sagsøgers rettigheder efter markedsføringsloven og i visse tilfælde også designforordningen, mens dette ikke var tilfældet for andre af sagsøgtes trøjemodeller. Vederlag og erstatning fastsat skønsmæssigt. 

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.