Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

08 dec 2023

Sø- og Handelsretten

Ikke værneting i Danmark

Dom afsagt: 8. december 2023

ELMOPRINT ApS MASKINFABRIK mod Fresenius Kabi Norge AS, BS-29018/2023-SHR

Tvisten var ikke omfattet af sagsøgers salgs- og leveringsbetingelser. Der var derfor ikke værneting ved Sø- og Handelsretten i medfør af en værnetingsklausul i disse betingelser. Da der heller ikke på andet grundlag var værneting i Danmark, blev sagen afvist.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.