Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

06 feb 2023

Sø- og Handelsretten

Opsigelse af omsætteraftale i strid med konkurrencelovgivningen

Dom afsagt: 6. februar 2023

Stamina A/S mod Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, BS-1405/2016-SHR

Sagsøgtes opsigelse af omsætteraftale med sagsøger var i strid med konkurrencelovgivningen, idet der ved opsigelsesperiodens udløb endnu ikke var etableret et nyt DanAvl-system, som var i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsat til 4 mio. kr. Sagsøgte havde ikke ved opslag på sin hjemmeside handlet i strid med hverken straffe- eller markedsføringsloven.

 Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.