Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

26 maj 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud og påbud ikke ophævet

Dom afsagt: 26. maj 2023

Biogen International GmbH og Biogen (Denmark) A/S mod Sandoz A/S, BS-31825/2022-SHR

Et tidligere meddelt midlertidigt forbud og påbud vedrørende et lægemiddel til behandling af multipel sklerose blev ikke ophævet, jf. retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.