Gå til sidens indhold

18 maj 2020

Danmarks Domstole

Danmark har verdens bedste retsstatsgarantier

Danmark indtager igen en flot førsteplads i World Justice Projects Rule of Law Index 2020. Undersøgelsen blev offentliggjort i marts 2020.

Danmark har stadig verdens bedste retsstatsgarantier ifølge den årlige rapport fra World Justice Project. Danmark ligger ligesom sidste år nummer 1 blandt 128 lande målt på otte parametre. Norden dominerer generelt med Danmark på en førsteplads efterfulgt af Norge, Finland og Sverige.

Den flotte placering ligger i tråd med, at Danmark i EU's Justice Scoreboard fra 2019 også satte barren højt i EU, når det kommer til uafhængighed. I scoreboardet vurderes Danmark desuden til at have et af de billigste europæiske retsvæsner (opgjort pr. euro pr. indbygger) og en høj effektivitet. For Danmarks Domstole er World Justice Projects rapport opmuntrende læsning, men sådan er billedet desværre ikke globalt set. Rapporten sætter fokus på, at retssikkerhedsprincipperne globalt set er under pres, og at der for 3. år i streg ses en nedadgående kurve på scoren for retssikkerhed.

”Jeg er rigtigt glad for, at rapporten igen i år viser, at Danmark samlet set har verdens bedste retsstatsgarantier. Det er en hjørnesten i det danske samfund, og et mål som Danmarks Domstole arbejder for hver eneste dag. Jeg er også glad for at se resultatet i en tid, hvor vi er ved at genåbne retterne efter corona-nedlukningen. Vi kan bruge det til at minde os selv om, hvor vigtigt det er også i en genåbningsperiode at arbejde for retsstatsgarantierne,” siger udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen Merethe Eckhardt og fortsætter:

"Selv om der er pres på domstolene med mange og komplicerede sager, så cementerer undersøgelsen, at vi ikke går på kompromis med retsstatsprincipperne. Vi skal blive ved med at kæmpe for retsstatsgarantierne i Danmark. Men vi har også – sammen med ligesindede lande i Norden og andre steder – en vigtig rolle med at fremme retsstatsgarantierne i Europa og globalt. Når det går den forkerte vej i lande, der ligger tæt på os, og som vi har et tæt samarbejde med, så skal vi hjælpe, hvor vi kan.”

Globalt set viser rapporten, at den største fremgang i retssikkerhedsscoren det seneste år har været i Etiopien og Malaysia, mens lande som Cameroun og Iran har oplevet den største fald. Top 10 i rapporten er uforandret i forhold til 2019, mens USA for første gang er røget ud af top 20.

I Europa ses Slovenien, Spanien og Kroatien at have haft den største fremgang siden 2019, mens Storbritannien, Rumænien og Frankrig har haft størst tilbagefald i samme periode. Set over en 5 års periode markerer særligt Estland, Spanien og Slovenien sig som de 3 lande, der har haft den største fremgang på mellem 0,9 % og 1,6 %. I den anden ende af spektret ses særligt Polen og Ungarn med den klart største tilbagegang de seneste 5 år på hhv. -2,0 % og -2.1 % efterfulgt af Frankrig med -0,3 %.

Særligt på parameteren ”Constraint of Government Powers” slår Polen og Ungarn negativt ud med et fald på hhv. 25% og 20% henover de seneste 5 år. Dette parameter måler f.eks. på, hvorvidt regeringens magt er effektivt begrænset af lovgivning og domstole, om der sanktioneres for embedsmænds overtrædelser og om udnævnelser sker efter reglerne.

World Justice Project måler den samlede retssikkerhedsscore på 8 parametre. Danmark indtager en flot førsteplads på 5 af 8 kriterier.

  • Constraints on Government Powers (1)
  • Absence of Corruption (1)
  • Open Government (2)
  • Fundamental Rights (1)
  • Order and Security (3)
  • Regulatory Enforcement (1)
  • Civil Justice (1)
  • Criminal Justice (3)
Europakort med farveindikation af landenes score ved Rule of Law

Baggrund

World Justice Projects (WJP) er en uafhængig, tværfaglig organisation, der arbejder for at fremme retsstaten over hele verden. WJPs rapport "Rule of Law index" har til formål bl.a. at kunne bruges som et første skridt i fastsættelsen af benchmarks, reformer, og til at øge værdsættelsen af og forståelsen for retsstatens grundlæggende betydning. Indekset evaluerer retsstatsprincippet over hele verden baseret på mere end 130.000 husstands- og 4.000 ekspertundersøgelser i 128 lande og jurisdiktioner.

Du kan læse mere om WJP her, hvor du også kan se rapporten i sin helhed.