Gå til sidens indhold

Østre Landsret

04 jun 2020

Østre Landsret

Berammelse af civile sager

Landsretten er i gang med at planlægge berammelsen af hovedforhandlinger i civile sager. Det gælder både de sager, der er blevet udsat i perioden 12. marts 2020 til 27. april 2020 som følge af de iværksatte foranstaltninger mod spredning af COVID 19, og de sager, der i løbet af denne periode og sidenhen er blevet klar til berammelse af hovedforhandling.
Parterne i de pågældende sager vil hurtigst muligt høre fra landsretten om den konkrete berammelse. For mere information om retternes arbejde i forbindelse med genåbningen, herunder prioritering af sager, henvises der til notat af 24. april 2020.
Læs notatet her