Gå til sidens indhold

Østre Landsret

15 dec 2021

Østre Landsret

Ompakning og markedsføring af parallelimporteret lægemiddel

Østre Landsret har den 15. december 2021 afsagt dom i ankesagerne mellem Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB og Celon Pharma Spółka Akcyjna (S.A.) mod Orifarm A/S

Ankesagen drejede sig om, hvorvidt Orifarm A/S har krænket varemærkeindehaver, Celon Pharma Spólka Akcyjna (S.A.), og indehaver af den originale markedsføringstilladelse i Danmark, Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB’s, rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven ved den skete ompakning og markedsføring af originalproduktet, lægemidlet Salmex.

Landsretten frifandt Orifarm A/S.

Sø- og Handelsretten havde frifundet Orifarm A/S for varemærkekrænkelse, men havde dømt for overtrædelse af markedsføringsloven i form af illoyal markedsfortrængning.

Landsrettens dom kan læses her.

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her

Yderligere oplysninger fås ved  henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41259031.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnumrene BS-11913/2021-OLR og BS-11623/2021-OLR