Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

05 mar 2020

Retten på Færøerne

Afsagt dom 20 december 2010

Fængselsstraf i henholdvis 40 og 60 dage mod to tiltalte for vold og trusler

D O M

afsagt den 20. december 2010

Rettens nr.
Politiets nr
Anklagemyndigheden
mod

T
født den

boende

Og

 
Rettens nr.
Politiets nr.
Anklagemyndigheden
mod

T1

født den

boende

Anklageskrifter fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 17. marts 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244 - ved den 31. januar 2010 i tidsrummet fra ca. kl. 01.00 til kl. 01.30 i … på F bopæl på forening med T1, hvis sag behandles særskilt, at have slået F flere gange i ansigtet og på kroppen med knytnæveslag og at have sparket F flere gange på kroppen, hvorved F pådrog sig hudafskrabninger i ansigtet og på den øvre del af ryg og skuldre samt aftryk af skosål på højre skulderblad og aftryk på højre overarm efter hårdt greb.
 

T1 er tiltalt for overtrædelse af

                                                                      1


vold efter straffelovens § 244
- ved den 31. januar 2010 i tidsrummet fra ca. kl. 01.00 til kl. 01.30 i .. på F bopæl i forening med T, hvis sag behandles særskilt, at have slået F flere gange i ansigtet og på kroppen med knytnæveslag og at have sparket F flere gange på kroppen, hvorved F pådrog sig hudafskrabninger i ansigtet og på den øvre del af ryg og skuldre samt aftryk af skosål på højre skulderblad og aftryk på højre overarm efter hårdt greb.

2

Trusler på livet efter straffelovens § 123 - ved i forbindelse med det i forhold 1 passerede at have fremkaldt alvorlig frygt for F liv, helbred eller velværd ved to gange at udtale til F, at han ville blive dræbt, hvis han anmeldte forholdet til politiet, "Vissi tú meldar tað, so verður tú dripin".

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaringer af de tiltalte og vidneforklaring af F. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt politiattest af 31. januar 2010 og fotomappe.

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af F den 31. januar 2010, kl. 14.30, blev konstateret følgende objektive fund: "......."

Rettens bemærkninger:
Det lægges efter den af F afgivne forklaring, der understøttes af de objektive fund, til grund, at de tiltalte har udøvet vold, henholdsvis truet, som beskrevet i anklageskrifterne.

Det findes dog ikke bevist, at aftrykket på højre skulderblad stammer fra de tiltaltes skosåler, ligesom det lægges til grund, at truslen kun blev udtalt een gang.

Med disse bemærkninger findes de tiltalte skyldige i overensstemmelse med de rejste tiltaler.

Retten tilsidesætter således de tiltaltes forklaring om, at de, efter at have henvendt sig hos F for at tale om en episode med T´s , lillebror, kun har rystet lidt i F.

Den omstændighed, at nogle af skaderne kan skyldes, at F, eventuelt efter at være blevet hevet af de tiltalte, er faldet på asfalten uden for bopælen, kan ikke føre til et andet resultat.

Straffen for tiltalte, T, fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244.

Straffen for tiltalte, T1 , fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244 og § 123.

Der er for så vidt angår voldsforholdet lagt vægt på voldens omfang, samt at volden er udøvet af de tiltalte i forening, efter at F ved nattetide er opsøgt på sin bopæl.

Der findes på den anførte baggrund, til trods for de tiltaltes gode personlig forhold, ikke grundlag for en betinget dom.
 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

T, straffes med fængsel i 40 dage.

T, skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger.

T1, straffes med fængsel i 60 dage.

T1 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger.