Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

31 mar 2021

Retten på Færøerne

42-årig mand dømt for flere forhold af seksuelle krænkelser overfor børn

En enig domsmandsret har den 30. marts 2021 fundet en 42-årig mand skyldig i flere forhold herunder blandt andet voldtægt og forsøg på voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med barn under 15 år, for blufærdighedskrænkelse, besiddelse af børnepornografi og uberettiget videooptagelse.

Manden har erkendt sig delvist skyldig. Manden har for så vidt angår nogle af de forhold, der nægtes, blandt andet gjort gældende, at han ikke tog initiativet til det passerede.

Retten har tilsidesat mandens forklaring, og har fundet, at ingen af drengene har samtykket eller har haft nogen skyld i det passerede.

Retten har fastsat straffen til 3 års fængsel.

Retten har endvidere taget anklagemyndighedens påstand til følge således, at manden ind til videre er meddelt forbud mod uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv at tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år (boligforbud), forbud mod at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen (besøgsforbud) og forbud mod gennem internettet eller et lignende system til spredning af information at søge at kontakte børn under 18 år, der ikke kender den dømte (kontaktforbud). Retten har herved lagt vægt på karakteren og grovheden af det begåede samt på fremlagt psykologundersøgelse og retspsykiatrisk erklæring.

Manden er endvidere pålagt at betale godtgørelse til de forurettede. 

Tiltalte har udbedt sig betænkningstid i forhold til eventuel anke.

Retsformanden har besluttet, at tiltalte under eventuel anke eller ind til eventuel afsoning kan finde sted, skal forblive varetægtsfængslet, dette af hensyn til retshåndhævelsen.