Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

11 maj 2022

Retten på Frederiksberg

4 mænd idømt fængsel på livstid for drab

4 mænd idømt fængsel på livstid i sag om bl.a. drab på Åfløjen i Brønshøj den 8. april 2020 og forsøg på drab i Gadelandet i Brønshøj den 3. april 2020

Et nævningeting ved Retten på Frederiksberg har den 11. maj 2022 afsagt dom i en sag, hvor fem tiltalte, A, B, C, D og E, der var henholdsvis 23, 22, 26, 32 og 40 år på gerningstidspunkterne, bl.a. var tiltalt for i forening, også med en eller flere identificerede og uidentificerede medgerningsmænd, den 3. april 2020, omkring kl. 18.05, at have forsøgt under anvendelse af skydevåben at dræbe mindst én af tre personer, der befandt sig i Gadelandet i Brønshøj, og den 8. april 2020, omkring kl. 13.50, at have dræbt en 22-årig mand med flere skud, mens den pågældende sad i sin bil på en parkeringsplads på Åfløjen i Brønshøj.

4 af de tiltalte, A, C, D og E, der alle havde nægtet sig skyldige, blev fundet skyldige i drabet og drabsforsøget samt i en række tilknyttede overtrædelser af straffeloven, herunder straffelovens § 132 a, stk. 1, idet retten fandt det bevist, at drabet og drabsforsøget blev udøvet på vegne af Loyal to Familia (LTF) som led i en konflikt, hvori LTF var den ene part, og at der dermed var tale om en videreførelse af LTF, efter at denne forening var blevet foreløbigt forbudt den 4. september 2018.

Retten fandt det herefter også bevist, at forholdene havde baggrund i eller var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben, og at der således var grundlag for at anvende strafskærpelsesbestemmelserne i straffelovens § 81 a, stk. 1 og stk. 2.

En femte tiltalt, F, der på gerningstidspunktet var 24 år, blev endvidere dømt for overtrædelse af straffelovens § 192 a ved bl.a. at have leveret skydevåben, herunder en maskinpistol, og til hørende ammunition til de tiltalte C og E. Retten fandt det endvidere bevist, at F i den forbindelse var klar over, at våbnene og ammunitionen ville blive brugt i en verserende bandekonflikt.

Bevismaterialet i sagen bestod bl.a. i en omfattende korrespondance, bl.a. udvekslet indbyrdes mellem de tiltalte selv og i øvrigt mellem en række andre, ikke nærmere identificerede personer, via den krypterede tjeneste EncroChat.

Et enigt nævningeting afsagde skyldkendelse i sagen den 27. april 2022. Skyldkendelsen indebar i øvrigt, at der samtidig blev afsagt frifindende dom i forhold til tiltalte B.

Ved dommen af 11. maj 2022 blev tiltalte A, C, D og E alle idømt fængsel på livstid.

Tiltalte F blev idømt fængsel i 10 år.

Tiltalte D, der var iransk statsborger og havde haft lovligt ophold i Danmark i ca. 18 år og 9 måneder, og havde to mindreårige børn, der var danske statsborgere, blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Der var dissens i forhold til spørgsmålet om strafudmåling i forhold til tiltalte A, C, D og F. Der blev afgivet 10 stemmer for fængsel på livstid og 2 stemmer for fængsel i 20 år i forhold til tiltalte A og D. Der blev afgivet 11 stemmer for fængsel på livstid og 1 stemme for fængsel i 20 år i forhold til tiltalte C. Der blev afgivet 7 stemmer for fængsel i 10 år og 5 stemmer for fængsel i 9 år i forhold til tiltalte F. Der var enighed om at idømme tiltalte E fængsel på livstid.

Med hensyn til spørgsmålet om udvisning af D blev der afgivet 10 stemmer for at udvise D af Danmark med indrejseforbud for bestandig og 2 stemmer for at idømme ham en advarsel.

De tiltalte blev frifundet for en påstand om opholdsforbud efter straffelovens § 79 a.

De tiltalte ankede alle dommen med påstand om frifindelse.

De tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet under eventuel appel, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Sagen har journalnummer SS-2380/2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk.