Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 dec 2020

Grønlands Landsret

65-årig skal fortsat være under tilsyn på ubestemt tid - K 206/17

En 65-årig domfældt var ved Aasiaat Kredsrets dom af 15. oktober 2008 idømt tilsyn af Kriminalforsorgen på ubestemt tid. Qaasuitsup Kredsret havde den 9. august 2017 besluttet, at den idømte foranstaltning skulle opretholdes uændret.

Kredsrettens beslutning blev kæret af domfældte.

Landsrettens resultat

Retten stadfæstede kredsrettens beslutning.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var uenige om dommens resultat. To dommere stemte for at opretholde foranstaltningen. Disse dommere lagde blandt andet vægt på, at flere erklæringer i sagen pegede på, at der var risiko for, at domfældte ville ophøre med at tage sin medicin, hvis foranstaltningen blev ophævet. Det fremgik endvidere af erklæringerne, at det ville medføre en betydelig risiko for, at han igen ville begå personfarlig kriminalitet, hvis han ophørte med at tage medicinen. En dommer stemte for at ophæve foranstaltningen, da yderligere opretholdelse blandt andet ville stå i misforhold til den kriminalitet, som domfældte var fundet skyldig i. Landsretten afsagde beslutning efter flertallets afgørelse.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. marts 2018.

Sagsnummer: K 206/17

Landsrets beslutning

Kredsrets beslutning

Kredsret forklaringer