Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 dec 2020

Grønlands Landsret

3 måneders anbringelse i anstalt - K 181/19

En 27-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i voldtægt ved tilsnigelse, idet han havde skaffet sig samleje med forurettede, der på grund af træthed og spiritus påvirkethed var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Tiltalte erkendte sig skyldig og blev idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder.

Tiltalte nedlagde for landsretten påstand om dom til samfundstjeneste.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte, at tiltalte var blevet idømt tre måneders anbringelse i anstalt og bemærkede, at det var indgået som en formildende omstændighed, at tiltalte havde meldt sig selv og aflagt fuld tilståelse. Henset til karakteren af forbrydelsen fandt landsretten, at der ikke kunne ske dom til samfundstjeneste.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. oktober 2019

Sagsnummer: K 181/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer