Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 feb 2022

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse for 3 frivillige samlejer med 14-årig - K 063/21

Tiltalte, som var født i 1986, blev i kredsretten fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79 ved 3 gange at have haft samleje med en pige, født i 2005, og som var 14 år, da samlejerne fandt sted og blev idømt 30 dages anbringelse i anstalten

Både anklagemyndigheden og tiltalte ankede dommen med påstand om hhv. skærpelse og formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt, at der i det foreliggende tilfælde ikke var grundlag for at skærpe foranstaltningen, som var udmålt i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand for kredsretten.

Landsretten stadfæstede derfor kredsrettens afgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. april 2021.

Sagsnummer: K 063/21

Domme med forklaringer