Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 nov 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 20 dage - K 220/22

En 54 årig kvinde blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 20 dage for at have undladt af efterkomme anvisning givet for færdslen, kørsel i frakendelsestiden samt for falsk anklage, da hun havde afgivet urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til at en uskyldig.

Af Grønlands Landsrets dom af 14. november 2022 fremgår følgende: 

Efter sagens omstændigheder findes foranstaltningen passende udmålt.

I overensstemmelse med de nedlagte påstande og under henvisning til tiltaltes gode personlige forhold finder landsretten det forsvarligt at gøre foranstaltningen betinget, jf. kriminallovens § 129.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 20 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

 

Sagsnummer: K 220/22

Domme med forklaringer