Gå til sidens indhold

Højesteret

23 maj 2023

Højesteret

Status i konkursordenen for krav på fastholdelsesbonus

Medarbejderes krav på fastholdelsesbonus havde ikke status som massekrav

Sagerne BS-27519/2022-HJR, BS-27525/2022-HJR og BS-27728/2022-HJR
Dom afsagt den 23. maj 2023

Kristelig Fagforening som mandatar for A
mod
Top-Toy A/S under konkurs

og

Kristelig Fagforening som mandatar for B
mod
Top-Toy A/S under konkurs

og

Ledernes Hovedorganisation som mandatar for C
mod
Top-Toy A/S under konkurs

Tre medarbejdere havde indgået en aftale med deres arbejdsgiver om fastholdelsesbonus på op til tre måneders løn, der ifølge aftalerne ville blive udbetalt, hvis de forblev i deres stillinger indtil udgangen af januar 2019. Efterfølgende blev virksomheden taget under konkursbehandling, og konkursboet indtrådte i medarbejdernes ansættelsesforhold. Medarbejderne fratrådte først efter udgangen af januar 2019.

Som følge af konkursboets indtræden i ansættelsesforholdene havde medarbejdernes krav på vederlag for deres løbende arbejdsydelser for konkursboet for tiden efter konkursdekretets afsigelse status som massekrav. Højesteret fastslog, at medarbejdernes krav på fastholdelsesbonus kun skulle honoreres som massekrav, hvis kravene måtte anses som vederlag for en løbende arbejdsydelse udført for boet.

Efter bevisførelsen lagde Højesteret til grund, at udbetaling af fastholdelsesbonus til medarbejderne alene var betinget af, at de forblev i deres stillinger og udførte deres arbejdsopgaver som hidtil indtil udgangen af januar 2019. Bonussen blev efter aftalerne ikke tillagt feriepenge, pension eller andre lønrelaterede betalinger, og der var ikke tale om honorering for en særlig arbejdsindsats. Højesteret fastslog derfor, at fastholdelsesbonussen ikke havde karakter af løntillæg med udskudt betaling, men at den som anført i aftalerne udgjorde en præmiering for at forblive i stillingen i en kritisk periode for virksomheden.

Under disse omstændigheder kunne medarbejdernes krav på fastholdelsesbonus hverken helt eller delvist anses som vederlag for deres arbejde for boet for tiden efter konkursdekretets afsigelse. Deres krav på fastholdelsesbonus havde derfor ikke status som massekrav.

Landsretten var nået til samme resultat

Læs hele dommen i sagerne BS-27519/2022-HJR, BS-27525/2022-HJR og BS-27728/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse  i sagerne BS-27519/2022-HJR, BS-27525/2022-HJR og BS-27728/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse  i sagerne BS-27519/2022-HJR, BS-27525/2022-HJR og BS-27728/2022-HJR i Domsdatabasen