Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

14 apr 2021

Retten i Kolding

Dagbøder for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse ved kø-ulykke på E45

34-årig mand fra Østjylland idømt dagbøder og betinget førerretsfrakendelse for uagtsomt at have forvoldt en 82-årig kvindes død og og betydelige skader på en 57-årig kvinde. Kvinderne sad i en bil, som manden påkørte på motorvejen ved Kolding med ca. 97 km/t, da den holdt stille på grund af kø.

Sagsnummer: Straffesag 5353/2020

Sagen kort fortalt
Manden var efter straffelovens §§ 241 og 249 og forskellige bestemmelser i færdselsloven tiltalt for at have forårsaget ulykken den 18. juni 2019 om eftermiddagen på motorvej E45 i nordgående retning ved kantpæl 79,7 i Kolding, idet han ikke optrådte hensynsfuldt og udviste agtpågivenhed og ikke afpassede hastigheden efter forholdene og holdt tilstrækkelig afstand til forankørende. Han påkørte derfor med ca. 97 km/t en bil, der holdt stille i kø med bremselys og havariblink tændt. Ved sammenstødet afgik en passager i bilen ved døden. En anden passager i bilen fik skader på indre organer og brud på bl.a. flere tappe på rygsøjlen, hvilket medførte lammelse i venstre side af kroppen. Sammenstødet involverede også tre andre biler.

Tiltalte nægtede sig skyldig i at have handlet uagtsomt således, at han skulle dømmes efter straffeloven. Han erkendte at have overtrådt bestemmelserne i færdselsloven.

Dommens resultat
Retten fandt efter bevisførelsen, at der ikke var noget, der havde forhindret tiltalte i at se, at de andre bilister bremsede ned og kørte med lav hastighed eller holdt stille, før han nåede frem til køen. Han var derfor skyldig i overtrædelse af færdselslovsbestemmelserne og havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Retten lagde til grund, at dødsfaldet og personskaden skete som følge af kollisionen forårsaget af tiltalte. Da tiltalte burde have undgået kollisionen, fandt retten det bevist, at han havde udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han også var skyldig i uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse.

Straffen blev fastsat til dagbøder for et samlet beløb på 10.000 kr. Tiltalte blev desuden frakendt førerretten betinget.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte kan inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 14. april 2021.