Gå til sidens indhold

Retten i Odense

03 nov 2022

Retten i Odense

DOM i nævningesag om bl.a. drab og drabsforsøg

Dom afsagt: 3. november 2022

Anklagemyndigheden
mod
T1
født i 1989,
T2
født i 1995,
T3
født i 1999,
T4
født i 2002,
T5
født i 1999

T1, T2, T3, T4 og T5 er tiltalt for

1.

T3
T5

straffelovens § 286, stk. 1, jf. § 276 a, indbrud af særligt grov beskaffenhed i privat beboelse, ved den 15. august 2018 i tidsrummet kl. 07.00-12.15 at have begået indbrud i ejendommen beliggende X-vej i Martofte ved at opbryde en terrassedør og herefter foretage indstigning, hvorefter de med en vinkelsliber opbrød et våbenskab og derfra borttog to rifler og 3 geværer med tilhørende ammunition, en lyddæmper, ligesom de borttog en kuvert med ca. 10.000 kr. og to træfigurer.

2.

T3
T5

straffelovens § 192 a, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ulovlig våbenbesiddelse, ved den 15. august 2018, efter det i forhold 1 beskrevne under særligt skærpende omstændigheder, i en bil at have transporteret de omhandlede rifler og geværer med tilhørende ammunition samt en lyddæmper fra X-vej i Martofte til Bøgeparken i Odense, hvor de blev videreoverdraget eller opbevaret efterfølgende.

3.

T3
T5

straffelovens § 286, stk. 1, jf. § 276 a, indbrud af særligt grov beskaffenhed i privat beboelse, ved den 16. august 2018 i tidsrummet kl. 09.00-12.30 at have begået indbrud i ejendommen beliggende Y-vej i Kerteminde ved at opbryde en rude og herefter foretage indstigning, hvorfra de blandt andet borttog to mobiltelefoner og 2 pengeskabe, der indeholdt medicin, ca. 2.500 kr. og et pas mv.

4.

T3
T4
T5

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 23, ved i perioden 1. januar – 26. maj 2020 i forening at have opbevaret og overdraget i alt 340 gram kokain og 165 gram heroin, som i perioden af en eller flere af de tiltalte ved Netto på Benediktsgade og andre steder i Odense, blev overdraget i portioner på mellem 5 og 50 gram kokain og mellem 5 og 20 gram heroin til V2, som derefter videresolgte stofferne til misbrugere i Odense.

5.

T3
T4
T5

straffelovens § 244, stk. 1, § 245, stk. 1, og § 286, stk. 1, jf. § 281, nr. 1, vold og afpresning af særligt grov beskaffenhed, jf. § 247, stk. 1 for så vidt angår de tiltalte T3 og T5, ved den 26. maj 2020 om eftermiddagen, i forening med en 4. person, at have øvet vold, herunder vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter, og afpresning mod V2, idet de under en køretur fra Benediktsgade i Odense til Stige Ø tildelte V2 adskillige slag i hovedet og ansigtet, og lod en hund bide i V2's tøj, ligesom en af gerningsmændene holdt en kniv op mod V2 og udtalte: ”Hvis ikke du begynder at snakke, bliver du stukket ned” eller lignende, hvorefter de ved ankomsten til Stige Ø tildelte ham yderligere slag og flere gange lod hunden bide ham og slog ham i baghovedet med en kæp, ligesom de truede med at brænde hans ansigt, drukne ham, skyde og begrave ham, hvis ikke han inden for nogle uger betalte dem 35.000 kr.

6.

T2
T3
T4
T5

straffelovens § 237, jf. til dels § 21 og § 23, jf. § 81 a, subsidiært § 81 b, manddrab og forsøg herpå, samt medvirken hertil, ved den 24. juni 2020 omkring kl. 23.49 i Egeparken i Odense i forening at have forsøgt at dræbe to personer og dræbt én person, idet T3, T4 og T5 løb mod to personer, der umiddelbart forinden havde affyret og ramt T1 med flere pistolskud og som opholdt sig i og ved tunnelen under nr. 150, idet de affyrede flere pistolskud mod de pågældende for at dræbe dem, dog uden at ramme dem, hvorefter T2 råbte til T3, T4 og T5, at de skulle skyde, hvorefter T3 på p-pladsen foran nr. 150 med en pistol afgav 4 skud mod personerne, der kørte væk fra stedet på en motorcykel, dog uden at ramme dem, i hvilken forbindelse F1, som i sin bil kort tid forinden var ankommet til Egeparken, blev ramt i hovedet af ét af de afgivne skud og som umiddelbart herefter afgik ved døden, hvilken lovovertrædelse havde baggrund i eller var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben.

7.

Alle

straffelovens § 192 a, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og § 252, stk. 1, jf. til dels § 23, jf. § 81 a, subsidiært § 81 b, ulovlig våbenbesiddelse og fareforvoldelse, ved i forbindelse med det i forhold 6 anførte under særligt skærpende omstændigheder i forening at have erhvervet og besiddet flere pistoler med tilhørende ammunition, idet T1 og T2 forud for episoden bad T3, T4 og T5 om at indfinde sig i Egeparken og om at bevæbne sig med skarpladte pistoler for at beskytte dem mod et forestående angreb, hvorefter T3, T4 og T5 affyrede skud med pistolerne som beskrevet i forhold 6, i hvilken forbindelse skuddene blandt andet ramte de omkringliggende bygninger og biler, der var parkeret på stedet, hvorved personer, der var til stede i Egeparkens bygninger eller ved og på p-pladsen blev bragt i nærliggende fare for at blive ramt af skuddene, hvilken lovovertrædelse havde baggrund i eller var egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben.


8.

T2
T3
T4
T5

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. til dels § 23, ved den 24. juli 2020, i forening med MH, hvis sag er afgjort, at have planlagt og gennemført indkøbet af 350 gram kokain, idet de tiltalte i løbet af dagen i fællesskab indsamlede et større pengebeløb med henblik på indkøb af kokain, hvorefter T5 og T4 sammen med MH om aftenen kørte til Aarhus i bil, hvor de for omkring 114.000 kr. købte 350 gram kokain, som samme aften blev fragtet til Odense af en ukendt kurér, med henblik på videresalg til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag.

9.

T4

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt., ved i perioden 1. jan. – 9. sep. 2020 at have solgt i alt ca. 1.500 gram kokain til et ukendt antal købere i Odense og andre steder på Fyn, som forinden ved kontakt til en salgstelefon, som tiltalte rådede over, havde afgivet bestillinger på levering af kokain, hvorefter tiltalte overdrog eller lod andre personer overdrage kokainen til køberne.

10.

T4

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., ved den 9. september 2020 om morgenen i ZZZ i Odense, at have besiddet i alt ca. 85 gram kokain med henblik på videresalg.

...

Efter bevisførelsens afslutning og procedure om skyldsspørgsmålet afsagde retten følgende

Kendelse:

Samtlige dommere og nævninger udtaler:

Forhold 1-3:

Det lægges efter indholdet af anmeldelsesrapporterne vedrørende forhold 1 og 3 sammenholdt med de forurettedes oplysninger til politiet indledningsvis til grund, at der ved indbrud henholdsvis den 15. og 16. august 2018 som nærmere beskrevet i anklageskriftet blev stjålet en række koster, herunder fem skydevåben med tilhørende ammunition og en lyddæmper.

Det lægges efter anholdelsesrapport af 16. august 2018 sammenholdt med ransagningsrapport og fotomappe af samme dato til grund, at tiltalte T3 og tiltalte T5 sammen med en tredje person under kørsel i en personbil, der blev ført af tiltalte T3, blev stoppet af politiet, og at politiet ved ransagning af bilen på bagsædet fandt et pengeskab med mærker efter forsøg på opbrud og en itubrækket træplade på bagsiden, ligesom politiet i bilens bagagerum fandt et blåt koben, en lille patron med rød spids, bideudstyr til hundetræning og diverse beklædning. Endvidere fandt politiet tre par handsker og to Kay Boyesen træfigurer i bilen. Alle tre personer i bilen blev herefter anholdt kl. 11.48.

Det fremgår af retsgenetisk erklæring, at der ved retsgenetiske undersøgelser blev fundet dna på alle tre par handsker, og at dna-profilen på det ene par handsker blev beregnet til at være mere end 237.000 gange mere sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra tiltalte T3 fremfor en tilfældig anden person i den danske befolkning, og at dna-profilen på det andet par handsker med samme grad af sandsynlighed stammer fra tiltalte T5, samt at dna-profilen på det tredje par handsker blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra den tredje person antruffet i bilen fremfor en tilfældig anden person i den danske befolkning.

På en mobiltelefon, som tiltalte T5 var i besiddelse af ved anholdelsen, og som han gav politiet tilladelse til at ransage, fandt politiet et videoklip, som viste blandt andet fem skydevåben, ammunition og lyddæmper i bagagerummet på en bil. Det fremgår af politiets tekniske undersøgelser, at videoklippet var optaget den 15. august 2018 kl. 12.15.53, og at GPS-koordinater lagret tre sekunder senere pegede på adressen Bøgeparken XX, 5240 Odense NØ.

Efter vidnet kriminalassistent V1s forklaring om politiets tekniske undersøgelser, herunder test udført på en tilsvarende mobiltelefon, lægges til det grund, at videoklippet med sikkerhed er optaget på den nævnte mobiltelefon.

På baggrund af sammenligningsrapport med fotomappe indeholdende stillfotos fra videoklippet af 15. august 2018 og fotos optaget i forbindelse med ransagning af bagagerummet den 16. august 2018 sammenholdt med forurettedes genkendelse på videoklippet af våben og ammunition stjålet i forhold 1 lægger retten til grund, at videoklippet viser de stjålne skydevåben med tilhørende ammunition, og at videoklippet er optaget i bagagerummet på den bil, som tiltalte T3 og tiltalte T5 og en tredje person den 16. august 2018 blev standset i.

På baggrund af de forurettedes genkendelse af koster fra indbrudstyverierne i forhold 1 og 3 findes det bevist, at kosterne fundet i den nævnte bil og optaget på videoklippet hidrørte fra disse to indbrud.

Det fremgår af historiske teleoplysninger, at mobiltelefoner benyttet af tiltalte T3 og tiltalte T5 henholdsvis den 15. og 16. august 2018 gik på master i nærheden af gerningsstederne i forhold 1 og 3 i det tidsrum, hvor indbruddene blev begået.

Det findes herefter bevist, at begge de tiltalte er skyldige i indbrudstyveri i forhold 1 og 3, jf. straffelovens § 276 a. Da de tiltalte i forhold 1 har stjålet blandt andet fem skydevåben med tilhørende ammunition, må forbrydelsen anses for at være af særligt grov beskaffenhed, jf. herved TfK 2020.561 Ø, og dette forhold henføres derfor under straffelovens § 286, stk. 1. Der findes ikke grundlag for at henføre forhold 3 under denne bestemmelse, hvorfor dette forhold henføres under straffelovens § 285, stk. 1.

Da de tiltalte har transporteret de fem stjålne skydevåben med tilhørende ammunition og en lyddæmper i bil ad offentlig vej fra Martofte til Odense, findes begge de tiltalte tillige skyldige i forhold 2.

Forhold 4:

Retten finder, at vidnet V2 har afgivet en sikker, detaljeret og troværdig forklaring, som støttes af korrespondancen på Wickr mellem vidnet og profilen ”skurkennr1” og af, at politiet på mobiltelefoner benyttet af tiltalte T3 og tiltalte T4 har fundet en række videoklip, som i gerningsperioden fra januar til maj 2020 viser de tiltalte løbende være i besiddelse af store bundter pengesedler.

På grundlag af vidnets forklaring, herunder om gerningsmændenes signalementer, og politiets beregninger baseret på stoffernes art og mængde sammenholdt med gerningsperiodens længde og de dagældende gadepriser, findes det bevist, at tiltalte T3, tiltalte T4 og tiltalte T5 er skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Den omstændighed, at tiltalte T5 i perioden 29. februar – 21. april 2020 var varetægtsfængslet i Sverige, og at det også efter vidnet V2’ forklaring må lægges til grund, at de tiltalte har medvirket i forskelligt omfang og til dels har haft forskellige roller, herunder at tiltalte T5 medvirkede som chauffør 3-4 gange, kan ikke ændre ved, at alle de tiltalte må anses for strafferetligt ansvarlige i relation til hele gerningsperioden og den samlede handel med kokain og heroin, som for ingen af de tiltalte ligger uden for, hvad de har haft forsæt til. Retten har herved også lagt vægt på sammenhængen med navnlig forhold 5 og til dels forhold 8.

Forhold 5:

Tiltalte T4 har erkendt sig skyldig i passiv medvirken til vold efter straffelovens § 244, stk. 1, idet han har forklaret blandt andet, at han var til stede på Stige Ø, hvor han passivt så på, at V2 fik en lussing.

Retten finder, at vidnet V2 har afgivet en sikker, detaljeret og troværdig forklaring, som støttes af videoovervågning i krydset Ejbygade/Åsumvej den 26. maj 2020 kl. 16.38 og i krydset Albaniga-de/Benediktsgade samme dato kl. 17.30, hvor en sort Audi SQ5 ses komme kørende til og fra en position, der kan passe med Stige Ø, sammenholdt med to videoklip optaget samme dato henholdsvis kl. 16.14 og kl. 19.11 på mobiltelefon beslaglagt hos tiltalte T5, som viser de tre tiltalte sammen med en fjerde person i den nævnte Audi SQ5, og i sidstnævnte videoklip med en hund bagest i bilen, ligesom personernes placering i bilen på videoklippene stemmer overens med vidnets forklaring om personernes placering under køreturen.

Vidnets forklaring støttes endvidere af indholdet af vidnets sms-korrespondance med sin mor den 26. maj 2020 fra kl. 18.05, politiets observationer af skader på vidnet samme aften, og fotorapport af 4. juni 2020 om vidnets skader konstateret efter anmeldelsen. Vidnets forklaring støttes tillige af kriminalteknisk erklæring om fund af tiltalte T3s fingeraftryk på en pengekasse i V2’ lejlighed.

Retten finder det herefter bevist, at de tiltalte og en fjerde person i forening har udøvet vold og afpresning mod V2 som nærmere beskrevet i anklageskriftet. Den del af volden, der er udøvet under anvendelse af hund og kæp, henføres under straffelovens § 245, stk. 1, mens den øvrige del af volden henføres under straffelovens § 244, stk. 1. For så vidt angår tiltalte T3 og tiltalte T5 henføres volden tillige under straffelovens § 247, stk. 1.

Efter forholdets karakter, herunder at de tiltalte og en fjerde person i forening kørte V2 til et afsides sted på Stige Ø, hvor de som led i den løbende handel med narkotika i forhold 4, som de havde påtvunget V2 at udføre på deres vegne, foretog en voldelig afstraffelse af V2 i forbindelse med afpresning under anvendelse af kniv, hund og kæp, hvorunder han blev afkrævet betaling af 35.000 kr. indenfor 3 uger, finder retten, uanset de forholdsvis begrænsede skader, som volden medførte, at afpresningen er af særligt grov beskaffenhed, og denne del af forholdet henføres derfor under straffelovens § 286, stk. 1.

Herefter findes alle de tiltalte skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Forhold 6:

Det lægges efter indholdet af videoovervågningen i Egeparken og to private videooptagelser samme sted sammenholdt med politiets gerningsstedsundersøgelser og bevisførelsen i øvrigt indledningsvis til grund, at to mørkklædte og maskerede personer den 24. juni 2020 kl. 23.47 indfandt sig i Egeparken på en motorcykel, som de stillede fra sig i tunnellen under Egeparken 150, som de var kørt ind i fra bagsiden af boligblokken, hvorefter de gik ud på boligblokkens forside, hvor de skød mod og ramte T1, der befandt sig på parkeringspladsen.

Da attentatmændene herefter forsøgte at flygte på motorcyklen samme vej, som de var kommet, blev de i tunnelen under Egeparken 150 fanget i en skudveksling med flere personer, der befandt sig på boligblokkens bagside. Attentatmændene flygtede herefter på motorcyklen via tunnelens udgang mod boligblokkens forside og parkeringsplads.

Der foreligger ingen videooptagelser af skudvekslingen på boligblokkens bagside, og der er heller ingen vidner, der har identificeret de personer, der var involveret. Det kan på baggrund af navnlig videoovervågningen i tunnelen under Egeparken 150 lægges til grund, at tre mørkklædte og maskerede personer fra boligblokkens bagside forfulgte de to attentatmænd til fods gennem tunnelen og ud på boligblokkens forside og parkeringsplads.

På baggrund af navnlig videoovervågningen fra varmemesterkontoret og de to private videooptagelser samt politiets gerningsstedsundersøgelser og de tekniske våbenundersøgelser lægges det til grund, at en eller flere af de tre forfølgere på boligblokkens forside og parkeringsplads affyrede fire skud mod de flygtende attentatmænd.

Det lægges efter obduktionserklæringen til grund, at den 31-årige F1, som befandt sig i en bil på parkeringspladsen ud for Egeparken 152, blev ramt af et skud i hovedet, og at han som følge heraf kort efter afgik ved døden.

Efter bevisførelsen, herunder vidnet V3s lydtekniske undersøgelser og forklaring, lægges det til grund, at skuddet, som dræbte F1, sandsynligvis var det første af de fire skud, som blev affyret mod de flygtende attentatmænd. Det må lægges til grund, at dette skud blev affyret kl. 23.49.16. Det fremgår af videoovervågningen fra varmemesterbygningen, at attentatmændene på motorcyklen i de omkringliggende sekunder passerede tæt forbi bilen, som F1 befandt sig i.

Retten finder det ikke muligt på grundlag af videomaterialet at identificere nogen af de tre mørkklædte og maskerede personer, som forfulgte og skød mod de to attentatmænd. Den omstændighed, at den ene af personerne ses at være tydeligt lavere end de to andre personer, svarende til ca. 8% af den mandlige danske befolkning, og at denne persons højde efter de tekniske undersøgelser må antages at befinde sig i et højdeinterval, som kan svare til tiltalte T3s højde på 162 cm, kan hverken i sig selv eller sammen med oplysningerne fra politiets analyse- og efterretningsenhed om, at politiet i rapport af 24. september 2021 vurderede, at Bøgetorvsgruppen på gerningstidspunktet bestod af 21 medlemmer, og at kun et af disse medlemmer havde en højde under 170 cm, anses som bevis for, at den mindste af de tre nævnte personer er identisk med tiltalte T3. Det bemærkes herved, at retten ikke er blevet forelagt oplysninger om grundlaget for højdemålingerne anført i rapporten af 24. september 2021, og at det efter vidnet politiassistent V4s forklaring må lægges til grund, at et uoplyst antal personer på gerningstidspunktet var tilknyttet Bøgetorvsgruppen uden at være medlemmer, og at der ikke foreligger oplysninger om disse personers højde.

Den kriminaltekniske undersøgelse af en selfie på tiltalte T3s profil på Instagram sammenholdt med videoovervågningen fra Egeparken den 24. juni 2020, herunder fra tunnelen under Egeparken 150 under forfølgelsen af de to attentatmænd, giver ikke grundlag for at fastslå, at den nævnte person er iført samme hættetrøje, påtrykt ”Peak Performance Original” på venstre bryst, som tiltalte T3 er iført på den nævnte selfie. Den retsantropologiske undersøgelse af video- og fotomateriale fra Egeparken giver heller ikke grundlag for at fastslå, at personen på materialet er identisk med tiltalte T3.

De oplysninger, der er forelagt retten, giver heller ikke tilsammen grundlag for at fastslå, at den mindste af de tre personer, som forfulgte de to attentatmænd, er identisk med tiltalte T3.

Retten finder heller ikke grundlag for at fastslå, at de to andre personer, som forfulgte de to attentatmænd, er identisk med tiltalte T4 og tiltalte T5.

Efter T1s forklaring til politiet sammenholdt med telefon- og rumaflytningerne af ham og de tiltalte og forklaringerne afgivet af vidnerne politiassistent V5 og politiassistent V4 lægges det til grund, at skudattentatet mod T1 og det efterfølgende skyderi havde baggrund i en konflikt mellem på den ene side personer tilknyttet grupperingen NBV og på den anden side personer tilknyttet grupperingen Bøgetorvsgruppen, som T1 var tilknyttet, og at der også tidligere var blevet anvendt skydevåben som led i konflikten. Denne omstændighed og oplysningerne om de tiltaltes tilknytning til Bøgetorvsgruppen og om de tiltaltes færden i tiden før, under og efter gerningstidspunktet, herunder teleoplysningerne og registreringerne i sundhedsappen Health på de tiltaltes mobiltelefoner, kan ikke føre til et andet bevisresultat. Det bemærkes herved, at de tiltalte havde deres daglige gang i Vollsmose, og at de færdedes ude på alle tidspunkter af døgnet, enten alene eller sammen med andre, herunder de medtiltalte.

Allerede som følge af det anførte frifindes tiltalte T3, tiltalte T4 og tiltalte T5.

For så vidt angår tiltalte T2 lægges det efter tiltaltes egen forklaring og vidnet V6s forklaring om personerne på videoklip fra Snapchat, koster 8TE, til grund, at det er tiltalte T2, som på videoklippet ses iført sort tøj og kasket, og at det er vidnet V6, som ses iført grå trøje og går med krykke. Retten bemærker tillige, at tiltalte T2 kan genkendes på såvel videoklippet som på stillfotos fra samme.

5 nævninger udtaler herefter:

Vi finder med sikkerhed at kunne fastslå, at det er tiltalte T2, som på videoklippet, koster 8TE, råber ”skyd” på arabisk, og som derefter råber ”hvor er I henne, gutter” på arabisk. Vi lægger herved navnlig vægt på tiltalte T2s kropssprog. Denne vurdering er støttet af forklaringen afgivet af det anonyme vidne ”tolk nr. 32”, der på baggrund af sit tidligere arbejde som tolk har genkendt tiltalte T2s stemme, hvorved tillige bemærkes, at dette vidne som tolk i arabisk har særlige forudsætninger for at vurdere tiltaltes råb på arabisk. Der er tale om høje råb, som må opfattes som en ordre eller opfordring. Dette støttes af, at det fremgår af videoklippet, at der umiddelbart efter affyres fire skud.

Herefter og efter navnlig vidnerne politiassistent V4 og politiassistent V5s forklaringer om, at tiltalte T2 havde en ledende eller væsentlig rolle i Bøgetorvsgruppen, finder vi, at tiltalte T2s råb indeholdt en strafbar tilskyndelse til medlemmer eller personer tilknyttet Bøgetorvsgruppen om at skyde mod de to attentatmænd, som få sekunder forinden var flygtet fra gerningsstedet på motorcykel. Vi finder det endvidere på baggrund af konfliktens karakter og tiltalte T2s rolle i Bøgetorvsgruppen ubetænkeligt at anse det bevist, at tiltalte vidste, at bevæbnede medlemmer eller personer tilknyttet Bøgetorvsgruppen befandt sig i nærheden.

Henset til at attentatmændene befandt sig blot nogle meter væk, og at tilskyndelsen til at skyde blev fremsat som en reaktion på, at attentatmændene kort forinden havde skudt tiltaltes fætter, T1, finder vi det bevist, at tiltalte T2 havde forsæt til manddrab.

Da tiltalte måtte være klar over, at der befandt sig adskillige personer på forsiden af boligblokken og på parkeringspladsen, finder vi tillige, at tiltalte af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde har voldt nærliggende fare for disse personers liv eller førlighed.

Vi stemmer derfor for at finde tiltalte T2 skyldig i medvirken til forsøg på manddrab i forhold til de to attentatmænd, jf. straffelovens § 237, jf. § 21 og § 23, og skyldig i overtrædelse af straffelovens § 252, jf. herved retsplejelovens § 883, stk. 4, i forhold til øvrige personer i nærheden, herunder F1. Da forholdet som ovenfor anført har baggrund i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben, stemmer vi tillige for at henføre forholdet under straffelovens § 81 a.

1 nævning og 3 dommere udtaler:

Vi finder ikke med den nødvendige høje grad af sikkerhed at kunne fastslå, at det er tiltalte T2, som på videoklippet, koster 8TE, råber ”skyd” på arabisk, og som derefter råber ”hvor er I henne, gutter” på arabisk. Vi genkender således ikke tiltaltes stemme fra hans forklaring afgivet under hovedforhandlingen eller fra politiets telefon- og rumaflytninger, og vi finder ikke, at tiltaltes kropssprog på videoklippet er så entydigt, at det kan fastslås, at det er tiltalte, som råber. Det gælder navnlig i relation til den del af videoklippet, hvor råbet ”tokho”, der på arabisk betyder ”skyd”, høres.

Herefter og da forklaringen fra det anonyme vidne ”tolk nr. 32” ikke må være det eneste eller afgørende bevis, og idet bemærkes, at det anonyme vidne ”NN” under sin første forklaring til politiet indledningsvis oplyste, at det var V6, der råbte ”skyd” eller lignende, finder vi det ikke bevist, at tiltalte T2 er skyldig, og vi stemmer derfor for at frifinde ham.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen, hvorefter der ikke er kvalificeret flertal blandt såvel nævningerne som dommerne for at finde tiltalte T2 skyldig, frifindes han, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4.

Forhold 7:

Retten finder, at anklagemyndigheden hverken efter indholdet af telefon- og rumaflytningerne af de tiltalte eller efter bevisførelsen i øvrigt, herunder oplysningerne om de tiltaltes tilhørsforhold til Bøgetorvsgruppen, jf. forhold 6, har bevist, at tiltalte T1 og tiltalte T2 forud for episoden i forhold 6 bad de tre øvrige tiltalte om at indfinde sig i Egeparken og om at bevæbne sig med skarpladte pistoler for at beskytte dem mod et forestående angreb.

Herefter og på baggrund af udfaldet af skyldsspørgsmålet i forhold 6 frifindes alle de tiltalte.

Forhold 8:

Tiltalte T4 har erkendt sig skyldig og har forklaret blandt andet, at han var i Århus den 24. juli 2020 for at købe 350 gram kokain med henblik på videresalg, og at de andre, der var med i bilen, ikke skulle købe noget.

På grundlag af tekniske observationer af personbil Audi A6, reg.nr. XX XX XXX, rumaflytning af samme bil samt mastepositioner og telefonaflytninger af de tiltalte findes det bevist, at alle de tiltalte og MH den 24. juli 2020 deltog i en fælles pengeindsamling med henblik på indkøb af euforisende stoffer, som efterfølgende blev fragtet til Odense af en ukendt kurér.

Efter indholdet af rumaflytningen, hvor der tales om at samle ”lapper”, og hvor der sker sammentælling af 114 ”lapper”, sammenholdt med dels videoklip på tiltalte T5s mobiltelefon af et stort pengebundt ved bilens instrumentbord, der viser tidsangivelsen 24.07.2020 kl. 19.12, og dels at der tales om at fordele 100 gram til T5, 50 gram til T4, 100 gram til MH og 100 gram til Mo, findes det tillige henset til oplysningerne om priserne på euforiserende stoffer bevist, at det drejede sig om indkøb af 350 gram kokain for 114.000 kr.

Herefter og da det under de anførte omstændigheder er uden betydning for strafansvaret, at tiltalte T2 og tiltalte T3 ikke kørte med til Århus, idet de steg ud af bilen forinden, uden at de på nogen måde havde taget afstand fra det planlagte indkøb, findes alle de tiltalte skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Forhold 9 og 10:

Tiltalte T4 har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det findes derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Derfor bestemmes:

Tiltalte T1 frifindes.

Tiltalte T2 frifindes i forhold 6 og 7, og findes skyldig i forhold 8.

Tiltalte T3 frifindes i forhold 6 og 7, og findes skyldig i forhold 1-5 og 8.

Tiltalte T4 frifindes i forhold 6 og 7, og findes skyldig i forhold 4 og 5 og 8-10.

Tiltalte T5 frifindes i forhold 6 og 7, og findes skyldig i forhold 1-5 og 8.

...

Efter procedure om sanktionsspørgsmålet afsagde retten følgende

DOM:

...

Tiltalte T1 frifindes.

Tiltalte T2 straffes med fængsel i 2 år og 3 måneder, der anses for udstået med varetægtsfængslingen.

Tiltalte T2 tildeles en advarsel om udvisning.

Tiltalte T3 straffes med en tillægs- og fællesstraf af fængsel i 7 år.

Tiltalte T4 straffes med en tillægsstraf af fængsel i 6 år og 8 månder.

Tiltalte T5 straffes med en tillægsstraf af fængsel i 6 år og 6 måneder.

Hos tiltalte T4 konfiskeres 85 gram kokain.

Hos tiltalte T3, tiltalte T4 og tiltalte T5 konfiskeres i udbytte 101.000 kr. vedrørende forhold 4.

Hos tiltalte T2, tiltalte T3, tiltalte T4 og tiltalte T5 konfiskeres i udbytte 70.000 kr. vedrørende forhold 8.

Hos tiltalte T4 konfiskeres i udbytte 300.000 kr. vedrørende forhold 9.

Statskassen skal betale de tiltalte T1 vedrørende sagsomkostninger.

Tiltalte T2 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger, dog skal statskassen betale 3/4 af for-svarersalæret.

Tiltalte T3 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger, dog skal statskassen betale halvdelen af forsvarersalæret.

Tiltalte T4 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger, dog skal statskassen betale 2/3 af for-svarersalæret.

Tiltalte T5 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger, dog skal statskassen betale halvdelen af forsvarersalæret.

Sagen blev behandlet under rettens SS 1-9403/2021.