Gå til sidens indhold

Østre Landsret

17 apr 2020

Østre Landsret

Domme i tre sager om fildeling

Østre Landsret har den 8. april 2020 afsagt domme i tre ankesager om download og deling af ophavsretligt beskyttede film via fil­de­lingstjenester.

Østre Landsret har den 8. april 2020 afsagt domme i tre ankesager om download og deling af ophavsretligt beskyttede film via fil­de­lingstjenester (peer-to-peer-networks). Sagerne er en del af en lang række sager, som verserer ved domstolene, om deling af film, i flere tilfælde pornofilm. De tre sager er de første af sådanne sager, som Østre Landsret har afgjort.

De indankede domme var afgjort af Retten på Frederiksberg, Retten i Nykøbing og Retten i Holbæk. Sagerne var anlagt af det samme engelske selskab mod tre privatpersoner. I alle sagerne var den sagsøgte den person, der havde tegnet et internetabonnement med en ip-adresse, som efter selskabets opfattelse var blevet anvendt til ulovlig download og fildeling af en film i såkaldte fildelingsnetværk. Ved byretsdommene blev den sagsøgte person dømt til at betale 7.500 kr. til selskabet.

Under ankesagerne gjorde de pågældende gældende, at selskabet, der hverken var producent eller distributør af de omhandlede film, ikke havde dokumenteret at være berettiget til at påtale krænkelser af de omhandlede film, og at det således ikke var berettiget til at anlægge sagerne. Subsidiært gjorde de gældende, at de ikke havde foretaget de påståede krænkelser. Det engelske selskab påstod stad­fæs­telse af byretternes domme og gjorde i relation til spørgsmålet om påtaleret gældende, at selskabet ved aftaler havde erhvervet den fornødne påtaleret til at anlægge sagerne.

I alle tre sager kom landsretten frem til, at selskabet ikke havde bevist, at det havde søgsmålskompetence til at føre sagerne i eget navn. Landsretten ophævede derfor byretternes domme og afviste sagerne fra domstolene.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnumrene BS-39423/2019-OLR, BS-41559/2019-OLR og BS-41550/2019-OLR (de to sidstnævnte sager har været behandlet på skriftligt grundlag).